Nieuws

Zwangerschapsverlof voorzitter

Vanaf heden tot en met maart is wijkraadvoorzitter Yvette van Rijckevorsel met zwangerschapsverlof. Haar taken/projecten worden, in principe, waargenomen door andere bestuursleden of tijdelijk ‘on hold’ gezet tot haar terugkeer. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan graag een mail via ons contactformulier      

Verslag en presentatie bewonersavond 2 december 2019

Op maandagavond 2 december was er een bewonersavond in Wijkaccommodatie de Nielt. We blikten die avond terug, maar keken ook vooruit wat betreft de wijkraad. 2 Gastsprekers: Gerian Snels (specialist infrastructuur) en André Coolen (AED instructeur) waren aanwezig en er was gelegenheid tot het stellen van vragen. Al met al een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar! 

Aanleg landschapspark De Heerlijckheid

Boomkwekerij Ebben heeft een begin gemaakt met het aanplanten van het landschapspark De Heerlijckheid. Hier komen veel verschillende soorten bomen, poelen en velden met bloemen. Het park is straks toegankelijk voor iedereen

Kernendemocratie en burgerparticipatie

Hét thema dat een steeds grotere rol gaat spelen nu de nieuwe gemeentelijke herindeling een feit is en een nieuwe gemeente genaamd Land van Cuijk gevormd gaat worden. 

AED training

23 oktober heeft er weer een AED / reanimatie training plaats gevonden in wijkaccommodatie de Nielt onder begeleiding van André Coolen    

Graffiti spelende kinderen

De gemeente heeft op diverse plekken in de wijk graffiti van spelende kinderen aangebracht 

Nieuwbouw Heeswijkse Kampen

De laatste bouwfase van de Cuijkse Tuinen is al weer enige tijd geleden gestart evenals de bouw van de waterwoningen aan Horreum en ook voor wooneiland de Nielt start naar verwachting in het voorjaar van 2020 de verkoop van fase 4.

Sluiproute Heeswijk vanaf heden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Op verzoek van omwonenden heeft de gemeente de straat Heeswijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De straat werd veelal gebruikt door sluipverkeer dat de rotonde op het kruispunt Beersebaan/Lavendel probeerde te vermijden.

Verhoging huidige geluidswallen en aanleg nieuwe

Al enige tijd is te zien dat er druk heen en weer gereden wordt met vrachtwagens met grond. Deze grond is bedoelt om de huidige geluidswal te verlengen en een nieuwe aan te leggen.

Verkeersveiligheid Dijkskruin

Begin september heeft de wijkraad met Gerian Snels, infrastructuur specialist van de gemeente, gespard i.v.m. de verkeersveiligheid op de Dijkskruin.