Nieuws

Energietoeslag 2022 nog niet aangevraagd?

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Gezinnen met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft u over 2022 recht op energietoeslag van € 1.300. Heeft u deze nog niet aangevraagd? U heeft nog maar twee weken om deze aan te vragen! Uw aanvraag moet uiterlijk 31 januari bij de gemeente binnen zijn.

Heropening vliegbasis De peel

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. De gemeente Land van Cuijk heeft op haar website een pagina met informatie over het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken.

Inzamelingsactie voor jonge vluchtelingen groot succes

Onze kort voor kerst gestarte inzamelingsactie voor de jonge vluchtelingen die tijdelijk verblijven in het Van der Valk hotel te Cuijk mag gerust een succes worden genoemd. Dankzij vele gulle gevers kunnen alle jongeren nu – warm gekleed – op een eigen fiets naar school. Ook zijn er diverse activiteiten aangeboden.  

Inzamelingsactie voor minderjarige vluchtelingen Cuijk

De wijkraad start een inzamelingsactie voor de 54 minderjarige vluchtelingen die sinds kort tijdelijk in het Van der Valk hotel in Cuijk worden opgevangen. Er is behoefte aan fietsen en kleding. Maar ook aan mensen die activiteiten met de jongeren willen ondernemen.

Uitnodiging energiecafé Cuijk op 14 december

Wil jij je woning verduurzamen en minder gas en elektriciteit verbruiken? Wil je onafhankelijk advies hoe je dat aan kan pakken? Kom dan naar het energiecafé in wijkaccommodatie De Nielt op woensdag 14 december a.s. Speciaal voor woningeigenaren. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Nieuwe AED aan buitenzijde appartementencomplex Lavendel

Vandaag is een nieuwe AED opgehangen op een 24/7 bereikbare plek: direct om de hoek van de hoofdingang van appartementencomplex Lavendel en tegenover de Jumbo. Met dank aan Mooiland dat de locatie en de benodigde stroomvoorziening beschikbaar stelde.

Energiecrisis: hoe kunt u verduurzamen en welke hulp is er?

Dreigt u als gevolg van de hoge energieprijzen in de problemen te komen? Bekijk dan deze info van de gemeente Land van Cuijk over hulp op financieel gebied en tips om energie te besparen.

Organiseert u iets voor de buurt? De wijkraad kan mogelijk iets bijdragen!

Wilt u iets leuks organiseren voor uw buurt? Check dan even of uw initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage van de wijkraad.

Buurtpreventie – samen zorgen voor een veilige woonomgeving. Doet u mee?

De werkgroep Buurtpreventie Heeswijkse Kampen werkt samen met de wijkraad en de politie aan een dekkend netwerk van WhatsApp Buurtpreventiegroepen in onze wijk. We hebben daartoe een voorstel uitgewerkt voor een verdeling van de wijk. Graag ontvangen we uw feedback op dit voorstel. Ook zijn we op zoek naar wijkbewoners die beheerder willen worden van een buurtpreventiegroep. 

WABP – samen zorgen voor een veilige woonomgeving. Ons voorstel...

Op veel plekken in Nederland zijn ze actief: WhatsApp Buurtpreventiegroepen. Ook de Heeswijkse Kampen telt diverse buurtgroepen. Eerder dit jaar zijn de werkgroep Buurtpreventie Heeswijkse Kampen, de wijkraad en de politie samen een initiatief gestart om de buurtpreventie verder uit te breiden. Met als doel een dekkend netwerk in onze wijk te realiseren.