Infobijeenkomst over aanleg freerunbaan en jongeren ontmoetingsplek bij De Waai

Woensdag 28 februari 2024Wijkraad

De gemeente wil een freerunbaan en een ontmoetingsplek voor jongeren (JOP) aanleggen op het veld achter basisschool De Waai. Direct omwonenden  hebben hierover een brief ontvangen. De tekst van de brief staat hieronder. Heb je na het lezen van de brief nog vragen, kom dan woensdag 6 maart naar de informatiebijeenkomst in wijkcentrum De Nielt (Lavendel 250). Tussen 19.30 en 21.00 uur kun je op elk gewenst moment binnenlopen en je vragen stellen. 

De brief van de gemeente: 

De gemeente Land van Cuijk wil een freerunbaan en een ontmoetingsplek voor jongeren (JOP) aanleggen op het veld achter basisschool De Waai. Dit door enthousiaste jongeren en de Wijkraad Heeswijkse Kampen aangedragen verzoek willen we graag omarmen. Met deze brief informeer ik u over de plannen.

Reserve wonen en leefbaarheid
In maart 2021 stelde de voormalige gemeente Cuijk bijna 1,4 miljoen euro beschikbaar om de openbare ruimte beter en mooier te maken. Inwoners konden ideeën inbrengen om de leefbaarheid van hun dorp of wijk te verbeteren. Dat werd een succes. Er kwamen veel ideeën binnen waaruit de gemeenteraad een selectie maakte. Een van de geselecteerde projecten werd de freerunbaan en de JOP. 

Freerunbaan
Freerunning is een sport, waarbij een renner – de freerunner – zich sierlijk door de (meestal) stedelijke omgeving beweegt. Objecten in de openbare ruimte worden niet gezien als obstakels, maar juist als hulpmiddelen gebruikt.
De Cuijkse Freerunners hebben samen met professionele freerunners uit de Randstad een ontwerp uitgewerkt. De freerunbaan die wordt aangelegd in de Heeswijkse Kampen, dient als oefenbaan. Ook andere sporters (calisthenics) kunnen gebruikmaken van de baan. De freerunbaan is voor (bijna) alle leeftijden. De foto geeft een impressie van de freerunbaan.

Jongeren ontmoetingsplek
De jongeren in de wijk Heeswijkse Kampen missen daarnaast een plek om samen te komen. Wij zien deze behoefte en willen samen met Sociom Jongerenwerk, de wijkraad, en uiteraard de jongeren zelf, zoeken naar een oplossing.

De jongeren zelf geven wij daarbij nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid, niet alleen bij de planvorming, maar zeker ook bij het gebruik van de JOP. Dat doen we onder andere door met hen gebruiksregels op te stellen zodat buurt en school geen overlast ondervinden van deze voorziening.

Informatiebijeenkomst 6 maart 2024
Misschien heeft u na het lezen van deze brief nog vragen. Die beantwoorden we graag. Hiervoor organiseren we een informatieavond op woensdag 6 maart 2024, tussen 19.30 uur en 21.00 uur in wijkcentrum de Nielt in Cuijk. Voel uzelf welkom om op een moment dat het u schikt tussen deze tijden binnen te lopen om uw vragen te stellen. Bent u verhinderd? Geef uw vraag dan door aan een buurman of -vrouw.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethoudrs van de gemeente Land van Cuijk


Het veld achter De Waai

Laatste nieuws

Wijkraad zoekt hobbykoks voor interculturele proeverij ‘Melting Pot Cuijk’

Zondag 2 juni 2024 organiseert wijkraad Heeswijkse Kampen een bruisend evenement voor jong en oud: Melting Pot – een interculturele proeverij voor en door bewoners. Met lekkere hapjes uit alle windstreken en daaromheen allerlei activiteiten met als thema ‘Wereldreis’. Er is nog ruimte voor (wijk)bewoners die het leuk vinden om iets lekkers te maken voor dit evenement en iets van hun cultuur te delen met de bezoekers.

Land van Cuijk doet onderzoek naar beschermde diersoorten vanwege woningverbeteringen

De komende maanden doen ecologen in verschillende dorpen van het Land van Cuijk onderzoek naar beschermde dieren die rondom huizen voorkomen. Het onderzoek vindt onder andere plaats in Cuijk en richt zich op vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Dit onderzoek is nodig als voorloper voor het isoleren en verduurzamen van woningen met een lage isolatiewaarde (energielabel D t/m G).

Paasmandjeswedstrijd: wie maakt het leukste paasmandje voor de bewoners van Castella?

Doe je mee met onze paasknutselwedstrijd? De knutselplaten zijn uitgedeeld aan de leerlingen van De Waai, maar je kunt er ook een ophalen bij Jumbo Bosmans in Cuijk. Maak er iets moois van en vul het mandje met wat leuks en/of lekkers. Lever het mandje weer in bij de Jumbo en maak kans op een van de zes prijzen. De winnaars maken we op Tweede Paasdag bekend. Na afloop brengen we de gevulde mandjes als paasverrassing naar de senioren in verzorgingstehuis Castella in Cuijk.  (lees verder voor meer info en de spelregels)

Meer nieuws