Nieuws

10 april: Paasactiviteiten voor de kinderen

O jee!!! De paashaas is eieren verloren in de speeltuin bij de Cuijkse Tuinen (Zomereik). Wie komt er helpen zoeken op tweede paasdag (maandag 10 april)? We verwachten jullie vanaf 11.00 uur in de speeltuin. Het duurt tot ongeveer 13.00 uur. Heb je eitjes gevonden? Lever ze in en dan krijg je er iets lekkers voor terug.  We gaan verder nog knutselen, je kunt je laten schminken én we maken de winnaars bekend van de paasmandjesactie*! *) de knutselkleurplaten voor deze actie zijn vanaf vrijdag 24 maart verkrijgbaar bij de Jumbo.

23 maart: Kienen in wijkaccommodatie De Nielt

Kom gezellig kienen, donderdag 23 maart in wijkaccommodatie De Nielt. Inloop vanaf 19.00 uur, we beginnen om 20.00 uur. Er zijn leuke prijsjes te winnen en de opbrengst van de avond wordt gebruikt om weer leuke activiteiten voor de kinderen in de wijk te organiseren. 

20 april: Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorghelden

Op 20 april organiseren Sociom en de gemeente Land van Cuijk een inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers. Naast ontspanning en waardering is het doel van de bijeenkomst om in gesprek te gaan over aandachtspunten voor mantelzorg in de toekomst. Met behulp van de input wordt het nieuwe mantelzorgbeleid gevormd. De speciale gastspreker tijdens de bijeenkomst is schrijver Tijn Elferink.

Update Werkgroep Verkeersveiligheid - maart 2023

Door ontwikkelingen in de nieuwe gemeente heeft het project Verkeersveiligheid helaas tijdelijk stilgelegen, maar in januari 2023 is het gelukkig weer opgepakt. We praten u kort bij.

Conceptplan Binnenhaven in de maak

De werkgroep Binnenhaven De Nielt heeft inmiddels meerdere keren vergaderd over de invulling en benutting van de binnenhaven en er ligt een eerste opzet voor een conceptplan. Hierin is rekening gehouden met alle zorgen die bewoners van het wooneiland tijdens een eerdere inventarisatie hebben gemeld. 

Uitnodiging Energiecafé speciaal voor huurders op 22 februari

Een avond speciaal voor huurders met veel praktische tips. Over hoe je energie kunt besparen in je huurwoning. Hoe je prettiger woont en waar je meteen geld op kunt besparen.  De energiebespaarcoaches laten zien hoe je dat aanpakt.

Energietoeslag 2022 nog niet aangevraagd?

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Gezinnen met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft u over 2022 recht op energietoeslag van € 1.300. Heeft u deze nog niet aangevraagd? U heeft nog maar twee weken om deze aan te vragen! Uw aanvraag moet uiterlijk 31 januari bij de gemeente binnen zijn.

Heropening vliegbasis De peel

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. De gemeente Land van Cuijk heeft op haar website een pagina met informatie over het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken.

Inzamelingsactie voor jonge vluchtelingen groot succes

Onze kort voor kerst gestarte inzamelingsactie voor de jonge vluchtelingen die tijdelijk verblijven in het Van der Valk hotel te Cuijk mag gerust een succes worden genoemd. Dankzij vele gulle gevers kunnen alle jongeren nu – warm gekleed – op een eigen fiets naar school. Ook zijn er diverse activiteiten aangeboden.  

Inzamelingsactie voor minderjarige vluchtelingen Cuijk

De wijkraad start een inzamelingsactie voor de 54 minderjarige vluchtelingen die sinds kort tijdelijk in het Van der Valk hotel in Cuijk worden opgevangen. Er is behoefte aan fietsen en kleding. Maar ook aan mensen die activiteiten met de jongeren willen ondernemen.