Verslag onderzoek naar 'jongerenoverlast' en wensen van de jeugd

Maandag 15 januari 2024Wijkraad

Studenten van de HAN hebben - in samenwerking met de wijkraad - eind vorig jaar een onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen in hoeverre buurtbewoners overlast van jongeren ervaren. Zie ook dit eerdere bericht hierover op de website. De studenten hebben hun bevindingen vastgelegd in een verslag. 

Het verslag bevat de resultaten van de enquête die op de basisschool is gehouden, de resultaten van de enquête onder wijkbewoners en de uitkomst van het contact met de wijkagent. 

Vanwege het korte tijdsbestek hebben de studenten helaas niet alles kunnen realiseren wat zij voor ogen hadden. Wij hopen dat een volgende groep studenten het onderzoek kan voortzetten. Het verslag bevat daarom ook een aantal aanbevelingen voor een vervolg. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de doelgroep in de leeftijd van 12 tot 18 jaar wordt benaderd. 

Benieuwd naar de resultaten? Lees dan hier het verslag.
 

Tekeningen van leerlingen van De Waai als antwoord op de vraag welke voorzieningen zij graag in de wijk zien.

Laatste nieuws

Help mee Land van Cuijk nog gastvrijer en aantrekkelijker te maken

De gemeente wil graag alle openbaar toegankelijke toiletten in het Land van Cuijk in kaart brengen. Dit gebeurt in samenwerking met de HogeNood app. Ook hoopt de gemeente dat er nog meer toiletten opengesteld kunnen worden, bijvoorbeeld bij bedrijven of zzp'ers in de gemeente. Meer informatie lees je hieronder in de brief die de gemeente heeft verstuurd naar alle gemeenschapsaccommodaties in het Land van Cuijk.

'Melting Pot' interculturele proeverij op 2 juni 2024 – Doe je mee?

Komende zomer, zondag 2 juni 2024, organiseren wij een super leuk evenement voor jong en oud: Melting Pot – een interculturele proeverij voor en door bewoners. Met lekkere hapjes uit alle windstreken en daaromheen allerlei activiteiten met als thema ‘Wereldreis’, zoals muziek, dans, springkussens en nog veel meer. Help jij mee om hier een succes van te maken?

Onderzoek naar eventueel ervaren overlast van jongeren in onze wijk

Studenten van de HAN voeren momenteel - in samenwerking met de wijkraad - een onderzoek uit om in kaart te brengen in hoeverre buurtbewoners overlast van jongeren ervaren. Zij hebben hiervoor een korte vragenlijst opgesteld. Wij hopen dat zoveel mogelijk wijkbewoners deze enquête invullen, zodat er een goed beeld ontstaat van de huidige situatie en er gewerkt kan worden aan mogelijke oplossingen. 

Meer nieuws