Geschiedenis

Cuijk telde in 1829 rond de 1.600 inwoners, een aantal dat rond 1900 gestegen was naar ruim 2.700. In 1920 is de bevolking inmiddels verder toegenomen tot bijna 3.500 inwoners. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de loop van 1943, werd het aantal van 5.000 bereikt. Na de oorlog, mede als gevolg van de industrialisatie, ging het hard: in 10 jaar tijd kwamen er 1.000 inwoners bij en in 1965 was de bevolking al verdubbeld ten opzichte van 1943.

Wijken als De Valuwe, Padbroek en de Heeswijkse Kampen zijn ontstaan als gevolg van deze groei. De wijknaam Heeswijkse Kampen is niet ontstaan bij het begin van de bouw, maar was al langer verbonden aan een stuk weiland dat op die locatie lag.

In 1977 verschenen de eerste borden die de start van de bouw in de Heeswijkse Kampen aankondigden.

Op 1 april 1981 legde Mr. G.Ph. Brokx, staatssecretaris in het kabinet van Agt I, de eerste steen van een rij woningen aan de Sleedoorn. Deze steen is nog steeds zichtbaar.

Ook nu worden er nog steeds woningen gebouwd in de wijk Heeswijkse Kampen. Inmiddels hebben we een grote supermarkt, horeca, een grote basisschool en veel diverse ondernemers in onze wijk.

Eind 2019 werden de waterwoningen aan Horreum opgeleverd, ging fase 4 van de Nielt in de verkoop en begin 2020 konden ook de woningen aan Cuijkse Tuinen fase E betrokken worden. Inmiddels - medio 2023 - zijn de plannen voor Wonen in het groen – Zuid, tussen het wijkpark Cuijkse Tuinen en Opel garage Jetten, in een vergevorderd stadium.

Kortom; een wijk die nog steeds volop in beweging is!