Geschiedenis

Cuijk telde in 1829 rond de 1.600 inwoners, een aantal dat rond 1900 gestegen was naar ruim 2.700. In 1920 is de bevolking inmiddels verder toegenomen tot bijna 3.500 inwoners. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de loop van 1943, werd het aantal van 5.000 bereikt. Na de oorlog, mede als gevolg van de industrialisatie, ging het hard: in 10 jaar tijd kwamen er 1.000 inwoners bij en in 1965 was de bevolking al verdubbeld ten opzichte van 1943.

Wijken als De Valuwe, Padbroek en de Heeswijkse Kampen zijn ontstaan als gevolg van deze groei. De wijknaam is niet ontstaan bij het begin van de bouw, maar was al in vroegere jaren verbonden aan een stuk weiland wat reeds op die locatie lag.

 In 1977 verschenen de eerste bouwaankondigingen van de wijk Heeswijkse Kampen waarop te zien was dat de bouw in de Heeswijkse Kampen ging starten

Op 1 april 1981 werd de eerste steen gelegd door Mr. G.Ph. Brokx, staatssecretaris in kabinet van Agt I, van een rij woningen die zich op de Sleedoorn bevindt. Deze steen is nog steeds zichtbaar.

En nu anno 2019 bouwen we nog steeds woningen bij in de wijk Heeswijkse Kampen, hebben we een grote supermarkt, horeca, een grote basisschool en veel diverse ondernemers in onze wijk.

Eind van 2019 worden de waterwoningen aan Horreum opgeleverd, zal fase 4 van de Nielt in de verkoop gaan en begin 2020 zal Cuijkse Tuinen fase E opgeleverd gaan worden en de plannen voor Wonen in het groen –Zuid, tussen het wijkpark Cuijkse Tuin en Opel garage Jetten, worden alweer gesmeed.

Kortom een wijk die nog steeds volop in beweging is!