Hartveiligheid

De gemeente Land van Cuijk streeft al enige jaren naar een hartveilige gemeente en stimuleert de installatie van AED's op openbare plekken. Niet voor niets, want de overlevingskans bij een circulatiestilstand wordt met een AED aanzienlijk verhoogd. Als in de eerste 6 minuten wordt gedefibrilleerd, stijgt de overlevingskans met 72%! 

Helaas weet ruim een derde van de Nederlanders niet waar in hun omgeving de dichtsbijzijnde AED hangt. En zij die het wel weten, hebben soms geen idee hoe ze een AED moeten gebruiken. Daarom heeft dit de speciale aandacht van de wijkraad. 

Dankzij een eenmalige subsidie van de gemeente én een gift van de opgeheven EHBO-vereniging van Cuijk kan de wijkraad investeren in het hartveiliger maken van onze wijk. Zo organiseren we regelmatig reanimatiecursussen voor wijkbewoners.

Bent u geïnteresseerd in de reanimatiecursus die we aanbieden, wilt u een AED aan huis of samen met de buurt een AED aanschaffen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier AED

 

AED-locaties in de wijk: