De Wijkraad

De wijkraad fungeert als de schakel tussen de bewoners en de gemeente en behartigt de belangen van de ruim 7.000 bewoners van de grootste wijk van Cuijk, de Heeswijkse Kampen.

De wijkraad heeft een signalerende rol en klankbordfunctie en als doel een bijdrage te leveren aan de herkenbaarheid van de wijk. Ook zal de wijkraad te pas en te onpas zijn mening ventileren richting de gemeente.

Maar bovenal is de visie van de wijkraad dat we met elkaar moeten zorgen voor verdere ontwikkeling van het leefbaar houden van en in de wijk. De tijd dat enkel naar de gemeente gekeken kan worden is al lang voorbij. Bewoners van de wijk zullen veelvuldig de handen in een moeten slaan om doelen te bereiken en leefbaarheid te kunnen behouden.