De Wijkraad

De wijkraad fungeert als de schakel tussen de bewoners en de gemeente en behartigt de belangen van de ruim 7.000 bewoners van de grootste wijk van Cuijk, de Heeswijkse Kampen.

De wijkraad heeft een signalerende rol en fungeert als klankbord voor zowel bewoners als gemeente. Wij zien het als onze taak om de wijk ook in de nieuwe gemeente Land van Cuijk op de kaart te zetten en te houden en zullen mede daarom wanneer nodig onze standpunten ventileren richting de gemeente.

Maar bovenal is de visie van de wijkraad dat we er met elkaar voor moeten zorgen dat de wijk voor bewoners van alle leeftijden een prettige plek is en blijft om te wonen, te spelen en te werken. Als bewoners van de wijk zullen we veelvuldig de handen ineen moeten slaan om onze doelen te realiseren en de leefbaarheid te kunnen behouden.

 

Laatste nieuws - Wijkraad

De wijkraad zoekt een secretaris (m/v)

Wij zoeken een enthousiaste zelfstarter die graag een bijdrage levert aan de leefbaarheid in onze wijk. Iemand met een goede beheersing van de Nederlandse taal die o.a. de (e-mail)correspondentie verzorgt en de vergaderingen notuleert. Relevante ervaring is handig, maar geen vereiste. Enthousiasme en betrokkenheid vinden wij veel belangrijker! Interesse? Lees dan vooral verder.

Inzamelingsactie voor jonge vluchtelingen groot succes

Onze kort voor kerst gestarte inzamelingsactie voor de jonge vluchtelingen die tijdelijk verblijven in het Van der Valk hotel te Cuijk mag gerust een succes worden genoemd. Dankzij vele gulle gevers kunnen alle jongeren nu – warm gekleed – op een eigen fiets naar school. Ook zijn er diverse activiteiten aangeboden.  

Inzamelingsactie voor minderjarige vluchtelingen Cuijk

De wijkraad start een inzamelingsactie voor de 54 minderjarige vluchtelingen die sinds kort tijdelijk in het Van der Valk hotel in Cuijk worden opgevangen. Er is behoefte aan fietsen en kleding. Maar ook aan mensen die activiteiten met de jongeren willen ondernemen.

Organiseert u iets voor de buurt? De wijkraad kan mogelijk iets bijdragen!

Wilt u iets leuks organiseren voor uw buurt? Check dan even of uw initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage van de wijkraad.

Bouwteams overhandigen kernencv's aan de gemeente

Dinsdagavond 4 oktober hebben de 'bouwteams' hun kernencv's overhandigd aan het college van Land van Cuijk. Vele dorpen en wijken waren vertegenwoordigd door dorps- of wijkraadsleden en/of ‘bouwteamleden’. Zij ontvingen allen ook zelf een map met alle kernencv’s van de hele gemeente Land van Cuijk. 

Meer nieuws