Nieuws

Uitnodiging energiecafé Cuijk op 14 december

Wil jij je woning verduurzamen en minder gas en elektriciteit verbruiken? Wil je onafhankelijk advies hoe je dat aan kan pakken? Kom dan naar het energiecafé in wijkaccommodatie De Nielt op woensdag 14 december a.s. Speciaal voor woningeigenaren. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Nieuwe AED aan buitenzijde appartementencomplex Lavendel

Vandaag is een nieuwe AED opgehangen op een 24/7 bereikbare plek: direct om de hoek van de hoofdingang van appartementencomplex Lavendel en tegenover de Jumbo. Met dank aan Mooiland dat de locatie en de benodigde stroomvoorziening beschikbaar stelde.

Energiecrisis: hoe kunt u verduurzamen en welke hulp is er?

Dreigt u als gevolg van de hoge energieprijzen in de problemen te komen? Bekijk dan deze info van de gemeente Land van Cuijk over hulp op financieel gebied en tips om energie te besparen.

Organiseert u iets voor de buurt? De wijkraad kan mogelijk iets bijdragen!

Wilt u iets leuks organiseren voor uw buurt? Check dan even of uw initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage van de wijkraad.

Buurtpreventie – samen zorgen voor een veilige woonomgeving. Doet u mee?

De werkgroep Buurtpreventie Heeswijkse Kampen werkt samen met de wijkraad en de politie aan een dekkend netwerk van WhatsApp Buurtpreventiegroepen in onze wijk. We hebben daartoe een voorstel uitgewerkt voor een verdeling van de wijk. Graag ontvangen we uw feedback op dit voorstel. Ook zijn we op zoek naar wijkbewoners die beheerder willen worden van een buurtpreventiegroep. 

WABP – samen zorgen voor een veilige woonomgeving. Ons voorstel...

Op veel plekken in Nederland zijn ze actief: WhatsApp Buurtpreventiegroepen. Ook de Heeswijkse Kampen telt diverse buurtgroepen. Eerder dit jaar zijn de werkgroep Buurtpreventie Heeswijkse Kampen, de wijkraad en de politie samen een initiatief gestart om de buurtpreventie verder uit te breiden. Met als doel een dekkend netwerk in onze wijk te realiseren.

Bouwteams overhandigen kernencv's aan de gemeente

Dinsdagavond 4 oktober hebben de 'bouwteams' hun kernencv's overhandigd aan het college van Land van Cuijk. Vele dorpen en wijken waren vertegenwoordigd door dorps- of wijkraadsleden en/of ‘bouwteamleden’. Zij ontvingen allen ook zelf een map met alle kernencv’s van de hele gemeente Land van Cuijk. 

Speeltuinen in goede handen

Onlangs deden we een oproep voor vrijwilligers die een à twee keer per maand enkele speelplekken in de wijk willen controleren op schade of andere tekortkomingen. Dit leverde zoveel reacties op, dat we nu met elf vrijwilligers alle speelplekken in de wijk in het vizier kunnen houden. Daar zijn we uiteraard heel blij mee! 

Goed idee voor je buurt? Kern met Pit helpt!

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Heb je samen met buurtgenoten een goed idee om de leefomgeving in je buurt te verbeteren? Dan is het tijd voor actie! Meld je project vóór 1 november aan bij Kern met Pit. Wordt je project geselecteerd, dan krijg je hulp, advies en inspiratie. En voer je het binnen een jaar uit? Dan ontvangen jullie 1.000 euro. Enthousiast? Lees dan gauw verder.

Vrijdag 26 augustus: open middag bij opgraving Heeswijkse Kampen Zuid

In Cuijk voeren archeologen al ruim 20 jaar archeologisch onderzoek uit. De archeologen van BAAC onderzoeken momenteel de laatste drie terreinen binnen de Heeswijkse Kampen. Vrijdag 26 augustus is hier een open middag van 13.00 tot 16.00 uur.  Archeologen en specialisten geven bij het ketenpark uitleg. Ook kunnen de eerste vondsten bewonderd worden.