Nieuws

Kernendemocratie en burgerparticipatie

Hét thema dat een steeds grotere rol gaat spelen nu de nieuwe gemeentelijke herindeling een feit is en een nieuwe gemeente genaamd Land van Cuijk gevormd gaat worden. 

AED training

23 oktober heeft er weer een AED / reanimatie training plaats gevonden in wijkaccommodatie de Nielt onder begeleiding van André Coolen    

Graffiti spelende kinderen

De gemeente heeft op diverse plekken in de wijk graffiti van spelende kinderen aangebracht 

Nieuwbouw Heeswijkse Kampen

De laatste bouwfase van de Cuijkse Tuinen is al weer enige tijd geleden gestart evenals de bouw van de waterwoningen aan Horreum en ook voor wooneiland de Nielt start naar verwachting in het voorjaar van 2020 de verkoop van fase 4.

Sluiproute Heeswijk vanaf heden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Op verzoek van omwonenden heeft de gemeente de straat Heeswijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De straat werd veelal gebruikt door sluipverkeer dat de rotonde op het kruispunt Beersebaan/Lavendel probeerde te vermijden.

Verhoging huidige geluidswallen en aanleg nieuwe

Al enige tijd is te zien dat er druk heen en weer gereden wordt met vrachtwagens met grond. Deze grond is bedoeld om de huidige geluidswal te verlengen en een nieuwe aan te leggen.

Verkeersveiligheid Dijkskruin

Begin september heeft de wijkraad met Gerian Snels, infrastructuur specialist van de gemeente, gespard i.v.m. de verkeersveiligheid op de Dijkskruin.

Laatste bruggetje de Nielt is geplaatst

Het bruggetje is bedoelt voor een verbinding tussen De Nielt en het recreatiegebied en zorgt ook voor een aansluiting op het fietsnetwerk richting het centrum van Cuijk en de snelfietsroute naar Nijmegen (in aanleg).