Warmtetransitie

De gemeente Cuijk wil in 2045 een energieneutrale gemeente zijn. Een ambitieuze doelstelling. De stip op de horizon voor Land van Cuijk (en in feite voor heel Nederland) is een aardgasvrije maatschappij in 2050. Sinds najaar 2020 heeft de gemeente enkele digitale bijeenkomsten georganiseerd om met inwoners van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Ook enkele inwoners van onze wijk – verenigd in de werkgroep Warmtetransitie van de wijkraad – hebben hieraan deelgenomen. Via deze pagina informeren zij u over de laatste ontwikkelingen en over de activiteiten die zij in het kader van de warmtetransitie ontplooien. 
 

Warmtetransitie: Zorgen dat we op een duurzame wijze koken, douchen en onze huizen verwarmen

‘Warmtetransitie’ is de (geleidelijke) overgang naar een situatie waarin we zo duurzaam mogelijk koken, douchen en onze woning verwarmen. En hoe eerder we die situatie bereiken, hoe liever. Het draagt bij aan een lagere CO2-uitstoot. Een belangrijke voorwaarde om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Dit is een kwestie van lange adem. Op korte termijn kijken we naar wat er gedaan kan worden aan energiebesparing. Dit kost geld, maar levert ook direct een kostenbesparing op.

Hoe pakken we dit aan?

De werkgroep Warmtetransitie streeft naar een laagdrempelige informatievoorziening, bij voorkeur op buurt- of straatniveau. In samenwerking met energiecoaches van de gemeente gaan we van verschillende woningtypen in kaart brengen waar warmte verloren gaat. In kleine bijeenkomsten zullen we de uitkomsten delen en laten zien wat u zelf kunt (laten) doen om bijvoorbeeld warmtelekkage tegen te gaan.

Deel uw ervaringen

De werkgroep is op zoek naar voorbeelden van al gerealiseerde projecten om van de betrokkenen te horen wat hun ervaringen zijn. Mooiland Maasland heeft bijvoorbeeld al enkele projecten afgerond aan woningen en appartementen aan de Nagelkruid, Wegedoorn en Hop. We zouden graag van de bewoners horen wat hun verwachtingen vooraf waren en hoe dit achteraf heeft uitgepakt. Ook komen we graag in contact met huiseigenaren die zelf al aan de slag zijn gegaan of plannen hiervoor hebben. Mail uw reactie naar warmtetransitie.heeswijk@gmail.com 

Via dit mailadres kunt u ons ook laten weten dat u op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten en te zijner tijd graag een uitnodiging ontvangt voor de bijeenkomsten.

Warmtetransitie Nieuws

Land van Cuijk doet onderzoek naar beschermde diersoorten vanwege woningverbeteringen

De komende maanden doen ecologen in verschillende dorpen van het Land van Cuijk onderzoek naar beschermde dieren die rondom huizen voorkomen. Het onderzoek vindt onder andere plaats in Cuijk en richt zich op vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Dit onderzoek is nodig als voorloper voor het isoleren en verduurzamen van woningen met een lage isolatiewaarde (energielabel D t/m G).

Denk mee over energie van zon en wind

In Land van Cuijk gaan we meer gebruikmaken van zon- en/of windenergie. De gemeente wil graag uw mening horen over zonne-energie op een veld, grote windturbines en kleine windmolens. Welke gebieden hebben uw voorkeur? En in welke gebieden heeft u het liever niet? Via een vragenlijst polst de gemeente meningen van inwoners. De uitkomsten helpen bij het maken van een nieuw beleid. De gemeenteraad neemt dit najaar een besluit over dit beleid. Onderaan dit bericht vindt u de link naar de vragenlijst. U kunt de vragenlijst tot en met 11 juni invullen.

Uitnodiging Energiecafé speciaal voor huurders op 22 februari

Een avond speciaal voor huurders met veel praktische tips. Over hoe je energie kunt besparen in je huurwoning. Hoe je prettiger woont en waar je meteen geld op kunt besparen.  De energiebespaarcoaches laten zien hoe je dat aanpakt.

Uitnodiging energiecafé Cuijk op 14 december

Wil jij je woning verduurzamen en minder gas en elektriciteit verbruiken? Wil je onafhankelijk advies hoe je dat aan kan pakken? Kom dan naar het energiecafé in wijkaccommodatie De Nielt op woensdag 14 december a.s. Speciaal voor woningeigenaren. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Energiecrisis: hoe kunt u verduurzamen en welke hulp is er?

Dreigt u als gevolg van de hoge energieprijzen in de problemen te komen? Bekijk dan deze info van de gemeente Land van Cuijk over hulp op financieel gebied en tips om energie te besparen.

Energie besparen: dit kun je zelf doen

Stijgende gasprijzen, de klimaatdoelstellingen, de geopolitieke ontwikkelingen rondom Oekraïne en Rusland. Hoe je het ook wendt of keert; er is maar één conclusie mogelijk: ons energieverbruik moet omlaag. Al was het maar omdat de kosten voor veel mensen steeds moeilijker zijn op te brengen. We geven een aantal tips waar zowel huurders als woningeigenaren wat aan hebben.

Warmtetransitie: tips om zelf aan de slag te gaan

Maakt u zich ook zorgen om de gasrekening, nu de gasprijzen dreigen te exploderen? En zoekt u naar mogelijkheden om uw gasverbruik te minderen? De werkgroep Warmtetransitie van de wijkraad wil wijkbewoners informeren en op ideeën brengen hoe ze hun energieverbruik kunnen verlagen. En dat begint natuurlijk met inzicht hebben in je huidige verbruik. We vroegen Martien Lange, lid van de wijkraad én van de werkgroep, wat hij zelf zoal doet.

Meer nieuws