Warmtetransitie

De gemeente Cuijk wil in 2045 een energieneutrale gemeente zijn. Een ambitieuze doelstelling. De stip op de horizon voor Land van Cuijk (en in feite voor heel Nederland) is een aardgasvrije maatschappij in 2050. Sinds najaar 2020 heeft de gemeente enkele digitale bijeenkomsten georganiseerd om met inwoners van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Ook enkele inwoners van onze wijk – verenigd in de werkgroep Warmtetransitie van de wijkraad – hebben hieraan deelgenomen. Via deze pagina informeren zij u over de laatste ontwikkelingen en over de activiteiten die zij in het kader van de warmtetransitie ontplooien. 
 

Warmtetransitie: Zorgen dat we op een duurzame wijze koken, douchen en onze huizen verwarmen

‘Warmtetransitie’ is de (geleidelijke) overgang naar een situatie waarin we zo duurzaam mogelijk koken, douchen en onze woning verwarmen. En hoe eerder we die situatie bereiken, hoe liever. Het draagt bij aan een lagere CO2-uitstoot. Een belangrijke voorwaarde om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Dit is een kwestie van lange adem. Op korte termijn kijken we naar wat er gedaan kan worden aan energiebesparing. Dit kost geld, maar levert ook direct een kostenbesparing op.

Hoe pakken we dit aan?

De werkgroep Warmtetransitie streeft naar een laagdrempelige informatievoorziening, bij voorkeur op buurt- of straatniveau. In samenwerking met energiecoaches van de gemeente gaan we van verschillende woningtypen in kaart brengen waar warmte verloren gaat. In kleine bijeenkomsten zullen we de uitkomsten delen en laten zien wat u zelf kunt (laten) doen om bijvoorbeeld warmtelekkage tegen te gaan.

Deel uw ervaringen

De werkgroep is op zoek naar voorbeelden van al gerealiseerde projecten om van de betrokkenen te horen wat hun ervaringen zijn. Mooiland Maasland heeft bijvoorbeeld al enkele projecten afgerond aan woningen en appartementen aan de Nagelkruid, Wegedoorn en Hop. We zouden graag van de bewoners horen wat hun verwachtingen vooraf waren en hoe dit achteraf heeft uitgepakt. Ook komen we graag in contact met huiseigenaren die zelf al aan de slag zijn gegaan of plannen hiervoor hebben. Mail uw reactie naar warmtetransitie.heeswijk@gmail.com 

Via dit mailadres kunt u ons ook laten weten dat u op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten en te zijner tijd graag een uitnodiging ontvangt voor de bijeenkomsten.