Buurtpreventie

De werkgroep Buurtpreventie Heeswijkse Kampen, de wijkraad en de politie zijn samen een initiatief gestart om een dekkend netwerk van WhatsApp Buurtpreventiegroepen in onze wijk te realiseren.

WABP staat voor WhatsApp Buurtpreventie. Dit zijn WhatsApp-groepen waarin buurtbewoners elkaar attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. In principe bel je altijd eerst 112 (bij spoed) of 0900-8844 (in minder urgente situaties). Vervolgens deel je de situatie in de WABP-groep. Daarbij laat je ook weten of het alarmnummer gebeld is. De groeps-beheerder kan in de groep ook een bericht delen van de politie of een andere groepsbeheerder. Op deze laagdrempelige manier kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in de eigen woonomgeving. Een WABP-groep heeft altijd één of meer beheerders.

Online zichtbaarheid

Op www.WABP.nl hebben zich inmiddels meer dan 9500 WhatsApp buurtpreventiegroepen geregistreerd. Op deze website is de buurtpreventie in kaart gebracht, zichtbaar en vindbaar voor iedereen. Ben je net verhuisd, dan kun je hier dus zien of er een WABP actief is in je nieuwe woonomgeving. Je kunt je ook meteen aanmelden of bijvoorbeeld zelf een groep starten als die er nog niet is.

WABP in de Heeswijkse Kampen

Op de website van WABP zijn een aantal groepen in onze wijk geregistreerd. Daarnaast zijn bij de wijkraad ook nog een aantal niet geregistreerde groepen bekend. De wijkraad zou graag een dekkend netwerk van buurtpreventiegroepen in de wijk zien. Samen met de werkgroep Buurtpreventie Heeswijkse Kampen, met kartrekker Caroline van der Loop, hebben we daarvoor een voorstel uitgewerkt (zie het bericht hieronder). Graag ontvangen we uw feedback op dit voorstel via info@heeswijksekampen.nl