Verkeersveiligheid

Iedereen komt wel eens een onveilige situatie tegen als gevolg van weginrichting of verkeersgedrag van weggebruikers. Verkeersveiligheid in onze wijk is een kwestie die de wijkraad ook met u wil bespreken.

Of het nu gaat om auto’s die hard door de straten rijden terwijl het een 30-kilometer zone is of talloze auto’s die geparkeerd staan naast de weg. Kinderen spelen op het trottoir en gebruiken auto’s bij hun spelletjes en een hard rijdende onoplettende bestuurder kan dan fatale gevolgen hebben.

De vraag is dan waar we met z’n allen de oplossing moeten zoeken. Voorzieningen om hard rijden te voorkomen of is er ook behoefte aan meer parkeerruimte waardoor alles overzichtelijker wordt?

Graag horen wij uw mening, gevoel van veiligheid én oplossingen zodat we gezamenlijk kunnen onderzoeken hoe we dit zouden kunnen verbeteren of veranderen. U kunt uw reactie geven via ons contactformulier