Verkeersveiligheid

Iedereen komt wel eens een onveilige situatie tegen als gevolg van weginrichting of verkeersgedrag van weggebruikers. Verkeersveiligheid in onze wijk is een kwestie die de wijkraad ook met u wil bespreken.

Of het nu gaat om auto’s die hard door de straten rijden terwijl het een 30-kilometer zone is of talloze auto’s die geparkeerd staan naast de weg. Kinderen spelen op het trottoir en gebruiken auto’s bij hun spelletjes en een hard rijdende onoplettende bestuurder kan dan fatale gevolgen hebben.

De vraag is dan waar we met z’n allen de oplossing moeten zoeken. Voorzieningen om hard rijden te voorkomen of is er ook behoefte aan meer parkeerruimte waardoor alles overzichtelijker wordt?

Graag horen wij uw mening, gevoel van veiligheid én oplossingen zodat we gezamenlijk kunnen onderzoeken hoe we dit zouden kunnen verbeteren of veranderen. U kunt uw reactie geven via ons contactformulier

 

Laatste nieuws - Verkeersveiligheid

Update Werkgroep Verkeersveiligheid - maart 2023

Door ontwikkelingen in de nieuwe gemeente heeft het project Verkeersveiligheid helaas tijdelijk stilgelegen, maar in januari 2023 is het gelukkig weer opgepakt. We praten u kort bij.

Verkeershinder door wegwerkzaamheden Lavendelplein 2 t/m 6 mei

Van maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei wordt de Lavendel ter hoogte van de Lavendelkade gedeeltelijk voor het doorgaand verkeer afgesloten. De inrit naar de nieuwe parkeerplaatsen op de kade wordt dan aangelegd.

Update Werkgroep A73 - Verkeersgeluidhinder Cuijk

Werkgroep A73 overlegt met de gemeente over de aanleg van geluidreducerende voorzieningen langs de A73 ter hoogte van Cuijk. Inmiddels zijn de contouren van de uiteindelijke voorzieningen goed zichtbaar. Tussen de natuurlijke geluidswallen die vorig jaar al waren verhoogd, is een groot aluminium geluidsscherm van 6 meter hoog en 235 meter lang opgetrokken. Over de voortgang van het project heeft de werkgroep een verslag uitgebracht dat u via deze link kunt lezen.

Graffiti spelende kinderen

De gemeente heeft op diverse plekken in de wijk graffiti van spelende kinderen aangebracht 

Sluiproute Heeswijk vanaf heden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Op verzoek van omwonenden heeft de gemeente de straat Heeswijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De straat werd veelal gebruikt door sluipverkeer dat de rotonde op het kruispunt Beersebaan/Lavendel probeerde te vermijden.

Verhoging huidige geluidswallen en aanleg nieuwe

Al enige tijd is te zien dat er druk heen en weer gereden wordt met vrachtwagens met grond. Deze grond is bedoeld om de huidige geluidswal te verlengen en een nieuwe aan te leggen.

Verkeersveiligheid Dijkskruin

Begin september heeft de wijkraad met Gerian Snels, infrastructuur specialist van de gemeente, gespard i.v.m. de verkeersveiligheid op de Dijkskruin.

Meer nieuws