Zorg & Welzijn

Zorg & Welzijn een thema dat meer en meer op de voorgrond treedt. 

Binnen onze wijk streven we naar een goed welzijn. Maar wat is nu eigenlijk welzijn? Welzijn is een gevoel van welbevinden, door sommigen ook wel beschreven als geluk. Met welzijn wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, als geestelijk als sociaal goed met een persoon gaat. Dat gevoel van welbevinden is dan ook voor iedereen anders. 

Of het gaat om eenzaamheid, elkaar helpen, burendag, buitenspeeldag, overlast of noemt u maar, dat is om het even. Als we maar samen tot een oplossing of idee komen waardoor uw welzijnsdefinitie weer klopt.

Heeft u ideeën of vragen betreffende dit thema, schroom dan niet en stuur ons een mail