Zorgcirkels

Wat zijn zorgcirkels? 

Zorgcirkels zijn een vorm om elkaar de hand te reiken.Je zou een zorgcirkel ook een netwerk kunnen noemen.

Lees hier meer over deze zorgcirkels

Opleiding tot zorgcirkelbegeleider 

Na een theoretische cursus van een maand (4 bijeenkomsten van telkens 2 uur) gaan de zorgcirkelbegeleiders, in opleiding, onder deskundige leiding zorgcirkels opzetten.

Nadat de begeleider zorgcirkels in opleiding,  2 zorgcirkels heeft opgezet, ontvangt zij/hij het certificaat “begeleider zorgcirkels”. De taak van de “begeleider zorgcirkels”, die dit samen gaat doen met een medewerker van Pantein en Mooiland, bestaat uit het initiatief nemen om een zorgcirkel op te zetten en het mede leidinggeven aan de eerste 3 bijeenkomsten van de zorgcirkel. Na afloop van de derde bijeenkomst, zal Sociom de verdere begeleiding op zich nemen, samen met de 1 of 2 kartrekkers van de zorgcirkel zelf.

Iedereen met affiniteit voor zorg, kan zich aanmelden om opgeleid te worden. Ervaring in de zorg is geen vereiste.

Lees hier meer over de opleiding tot zorgcirkelbegeleider  

Tijdsinvestering en Vergoeding voor vrijwilligers 

De vergoeding voor dit werk is vergelijkbaar met de vergoeding die  onder  meer de vrijwillige ouderenadviseurs en cliëntondersteuners van de KBO ontvangen.(zie Tijdsinvestering en Vergoeding voor vrijwilligers)