Werkgroep Speeltoestellen

Onze wijk telt een groot aantal speelplekken voor de kids, vaak voorzien van een of meer speeltoestellen. Waar gespeeld wordt, gaat ook weleens wat stuk en in het ergste geval kan dat tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom heeft de wijkraad een Werkgroep Speeltoestellen met vrijwilligers die de speelplekken en -toestellen periodiek controleren op schade of andere tekortkomingen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! Interesse? Mail dan naar info@heeswijksekampen.nl

Doel van het schouwen

Bij het schouwen beoordeel je de staat van de toestellen, de ondergrond en de directe omgeving. Signaleer je een onveilige situatie of schade, dan meld je dit via de MijnGemeente-app aan de gemeente. Het is niet de bedoeling dat de vrijwilligers zelf reparaties uitvoeren; dat is een taak van de gemeente.

Werkwijze

Vrijwilligers krijgen enkele speelplekken toegewezen en schouwen die één à twee keer per maand. Is er iets niet in orde, dan meld je dit via de MijnGemeente-app aan de gemeente. De gemeente kan dan actie ondernemen. Elke vrijwilliger houdt ook een eenvoudig logboek bij waarin de bevindingen van elke schouwing worden genoteerd. Periodiek mail je een kopie van dit logboek naar de coördinator van de werkgroep. De zorgt dan voor de terugkoppeling aan de Wijkraad. 

Omvang van het schouwen

Het is de insteek om elke vrijwilliger zo'n drie tot vijf plekken toe te wijzen die bij elkaar in de buurt liggen. Het schouwen hoeft zo niet veel tijd te kosten en de kids kunnen gewoon mee. Of combineer het met het uitlaten van de hond.

Interesse? Mail dan naar info@heeswijksekampen.nl