Regeling financiële ondersteuning van activiteiten in de wijk

De wijkraad zet zich er samen met de wijkbewoners en andere betrokkenen voor in dat de wijk een prettige en veilige plek is en blijft om te wonen en te leven. In dat kader stelt de wijkraad - onder voorwaarden - een financiële bijdrage beschikbaar voor eenmalige projecten en activiteiten die de leefbaarheid in de Heeswijkse Kampen ten goede komen. Denk bijvoorbeeld aan een schoonmaakactie van bewoners van enkele straten die wordt afgesloten met een gezamenlijke barbecue en een activiteit voor de kinderen. 

De bijdrage van de wijkraad is nooit hoger dan de eigen bijdrage van de organisator(en) en bedraagt maximaal € 500,-. Dien een aanvraag tijdig - bij voorkeur minimaal drie maanden van tevoren - in en gebruik hiervoor dit formulier.

Een toelichting bij het aanvraagformulier en de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen, vind je in dit document.
 

 

Het budget van de wijkraad is beperkt. Er zijn echter verschillende fondsen die sociale initiatieven in een wijk ondersteunen met een financiële bijdrage. Misschien komt jouw project hiervoor in aanmerking. Meer info over 11 van deze fondsen vind je in dit document.