Vacatures

Vacature Secretaris (m/v)

Een enthousiaste zelfstarter die graag een bijdrage levert aan de leefbaarheid in onze wijk. Iemand met een goede beheersing van de Nederlandse taal die o.a. de correspondentie verzorgt en de vergaderingen notuleert. Relevante ervaring is handig, maar geen vereiste. Enthousiasme en betrokkenheid vinden wij veel belangrijker! Interesse? Lees dan vooral verder.

Wat is de rol van de wijkraad?
De wijkraad van de Heeswijkse Kampen heeft in 2018 een doorstart gemaakt waaruit een nieuw, voor een wijkraad relatief jong, bestuur is ontstaan. De landelijke overheid legt steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten neer, waardoor het mogelijk is om beter in te spelen op lokale behoeften en verschillen aan te brengen in hoe beleid lokaal wordt ingevuld. De wijkraad heeft een cruciale rol bij het vormgeven van dit beleid.

Wij vervullen verschillende rollen:

  • Vertegenwoordiging van de wijk(bewoners): we maken wensen en problemen bekend bij de gemeente en zien erop toe dat deze zo goed mogelijk gerealiseerd respectievelijk opgelost worden.
  • Klankbord voor de gemeente: we vertalen wensen en behoeften vanuit de wijk naar concrete adviezen en meningen ten aanzien van (voorgenomen) beleid.
  • Toezichthouder/controleur: we zien erop toe dat de gemeente zich aan haar afspraken houdt en doet wat zij behoort te doen. Gebeurt dit niet, dan spreken we de gemeente hierop aan.

Hoe is de wijkraad georganiseerd?
De wijkraad heeft een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en vicevoorzitter die elk een specifieke rol en taken vervullen behorende bij hun functie. Daarnaast telt de wijkraad enkele algemeen bestuursleden die, afhankelijk van hun persoonlijke interesses, zich inzetten voor één of meerdere specifieke onderwerpen.

Wat zijn je belangrijkste taken als secretaris?
Als secretaris ben je dus lid van het dagelijks bestuur van de wijkraad en lever je een bijdrage aan de algemene rollen en bijbehorende taken van de wijkraad. Daarnaast zijn er een aantal taken specifiek toevertrouwd aan de secretaris:

  • Verzorgen van de dagelijkse (e-mail)correspondentie
  • Notuleren van vergaderingen
  • Beheer van de vergaderagenda van (het dagelijks bestuur van) de wijkraad
  • Beheer van het adressenbestand

De algemene bestuurswerkzaamheden bestaan uit het bijwonen en actief en constructief bijdragen aan de bestuursvergaderingen. We vergaderen ten minste eens per maand in de avonduren. Er wordt van je verwacht dat je zo mogelijk een deel van de algemeen voorkomende werkzaamheden en taken op je neemt. De werkzaamheden nemen gemiddeld 1 à 2 uur per week in beslag.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand met hart voor onze wijk, die het leuk vindt en er enthousiast van wordt om samen met ons ervoor te zorgen dat onze wijk een nóg fijnere plek wordt om te wonen en te leven. De secretaris die wij zoeken is zelfsturend en proactief. Idealiter heb je eerdere bestuurservaring als secretaris en/of relevante werkervaring. Dit is echter geen harde eis. Voor de verzorging van de correspondentie en de notulen is een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift noodzakelijk. Verder is de enige werkelijke eis enthousiasme en betrokkenheid! Of je nu 16 jaar of 86 jaar bent, je bent van harte uitgenodigd om te solliciteren!

Interesse?
Heb je interesse in deze functie? Schrijf dan je sollicitatie aan Yvette van Rijckevorsel, voorzitter van de wijkraad: voorzitter@heeswijksekampen.nl o.v.v. Vacature Secretaris.
Heb je vragen over de vacature en/of wil je liever persoonlijk contact, mail dan je telefoonnummer en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

Coördinator voor de werkgroep Buurtpreventie

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de wijkraad en dan specifiek iemand die de coördinatie van de werkgroep Buurtpreventie op zich wil nemen. Zoals je elders op de website kunt lezen, streven we naar een dekkend netwerk van WhatsApp Buurtpreventiegroepen in onze wijk. Het voorstel hiervoor is klaar. Welke doortastende wijkbewoner helpt de werkgroep om het te realiseren?

Wil jij een steentje bijdragen aan de veiligheid in onze wijk? Wij horen het graag via voorzitter@heeswijksekampen.nl