Werkwijze Wijkraad

De wijkraad vergadert 1x per maand in Wijkaccommodatie De Nielt.

Voorafgaand aan deze besloten vergadering is er een spreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Hier kunt u met de wijkraad van gedachten wisselen. Graag spreektijd reserveren via secretariaat@heeswijksekampen.nl

Afhankelijk van het onderwerp wordt het als agendapunt voor de vergadering ingebracht, brengen wij u met de juiste mensen in contact of nemen wij het mee in overleg met de gemeente.

De wijkraad neemt 1x per kwartaal deel aan platformvergaderingen. Hieraan nemen alle dorps- en wijkraden uit de gemeente Land van Cuijk deel en dan worden wijkoverstijgende zaken besproken of adviezen ingewonnen die kunnen helpen bij wijkspecifieke zaken.

De wijkraad neemt tevens deel aan bijeenkomsten waar zij een uitnodiging voor gekregen heeft. Denk dan aan thema’s als de kernendemocratie, het landschapspark De Heerlijckheid, sociaal maatschappelijke thema's etc.