Notulen vergaderingen (pdf)

2022

Presentatie bewonersavond 26 oktober 2022

De presentatie toont de doelstellingen die de wijkraad zich in 2021 heeft gesteld. Daarbij is aangegeven wat de stand van zaken is op dit moment (oktober 2022).