Zorgen over Waterpark Dommelsvoort bij Wijkraad

Vrijdag 14 juli 2023

De wijkraad Heeswijkse Kampen volgt de ontwikkelingen rondom Waterpark Dommelsvoort en de mogelijke toename van drukte op het water en de weg met zorgen. Wij zijn inmiddels verenigd in een interdorpsoverleg met de dorpsraden Linden, Beers en Gassel en werken samen met de Vrienden van de Kraaij en de milieuvereniging Cuijk om gezamenlijk de plannen vanuit een integraal beeld te kunnen volgen en beoordelen.

Handhaving schiet tekort

Onze wijk ervaart op dit moment vooral in de zomermaanden overlast van waterrecreanten. De wijkraad verwacht dat de overlastproblematiek verergert door realisatie van dit grote vakantiepark. De praktijk wijst namelijk uit dat de gemeente schromelijk tekortschiet in handhaving op het water. Zo kregen bewoners onlangs te horen dat de afdeling handhaving niet kan optreden tegen illegaal voor de nacht aangemeerde boten omdat de tijden waartussen niet aangemeerd mag worden buiten het dienstrooster van de afdeling handhaving vallen.

Huidige infrastructuur kan toestroom al niet aan

Ook menen wij dat de infrastructuur tekortschiet voor de verwachte wekelijkse toestroom van vakantiegangers op wisseldagen. Op dit moment is de capaciteit van de Lavendel en de Beersebaan richting de A73 al onvoldoende om voor een vlotte verkeersdoorstroom te zorgen tijdens spitstijden. Onze wijk krijgt in dezelfde periode waarin Topparken gerealiseerd wordt nog eens ruim 150 woningen erbij in het nieuw te bouwen wijkdeel Cuijkse Tuinen Zuid. De gemeente is bekend met dit probleem, echter verbetering van de infrastructuur laat nog enkele jaren op zich wachten en wordt vermoedelijk pas gerealiseerd in 2028. 

Haastige spoed

De wijkraad heeft bovendien vernomen dat de plannen met spoed uitgewerkt moeten worden om te voorkomen dat de plannen beoordeeld moeten worden binnen de kaders van de nieuwe omgevingswet en omgevingsvisie, terwijl juist deze kaders geformuleerd zijn op basis van de meest recente inzichten onder meer op het gebied van klimaat, natuur en infrastructuur en een integrale kijk bieden die deze afzonderlijke domeinen overstijgen. De wijkraad pleit er dan ook voor dat de gemeente en Topparken hun verantwoordelijkheid nemen voor toekomstige generaties en de plannen toetsen aan de omgevingswet en in ontwikkeling zijnde omgevingsvisie in plaats van aan verouderde bestemmingsplannen uit 2013.

Experts gezocht die ons kunnen bijstaan

Als wijkraad beschikken wij op dit moment over onvoldoende kennis ten aanzien van de mogelijke negatieve impact die dit park zal hebben op natuur en milieu om een standpunt voor of tegen de realisatie van dit park in te kunnen nemen. Wij vinden dat er een zorgvuldige afweging gemaakt moet worden waarbij mogelijk voordeel op economisch gebied niet ten koste gaat van natuur en milieu nu en in de toekomst. We zijn op zoek naar experts op het gebied van milieu- en natuurvraagstukken zodat zij ons kunnen bijstaan bij het beoordelen van de MER-procedure die in het najaar volgt. Heeft u aantoonbare kennis en expertise op het gebied van dit vraagstuk, dan komt de wijkraad Heeswijkse Kampen graag met u in contact.

Laatste nieuws

De wijkraad zoekt een secretaris (m/v)

Wij zoeken een enthousiaste zelfstarter die graag een bijdrage levert aan de leefbaarheid in onze wijk. Iemand met een goede beheersing van de Nederlandse taal die o.a. de (e-mail)correspondentie verzorgt en de vergaderingen notuleert. Relevante ervaring is handig, maar geen vereiste. Enthousiasme en betrokkenheid vinden wij veel belangrijker! Interesse? Lees dan vooral verder.

Kienen in wijkaccommodatie De Nielt

Na de zomervakantie beginnen de Kienavonden weer! Op de donderdagen 28 september, 19 oktober en 9 november kun je weer gezellig kienen in wijkaccommodatie De Nielt. Inloop vanaf 19.00 uur, start om 20.00 uur. Kaarten kosten 10 euro. Er zijn leuke prijsjes te winnen en de opbrengst van de avond wordt gebruikt om weer leuke activiteiten voor de kinderen in de wijk te organiseren.  Kom je ook?

Denk mee over energie van zon en wind

In Land van Cuijk gaan we meer gebruikmaken van zon- en/of windenergie. De gemeente wil graag uw mening horen over zonne-energie op een veld, grote windturbines en kleine windmolens. Welke gebieden hebben uw voorkeur? En in welke gebieden heeft u het liever niet? Via een vragenlijst polst de gemeente meningen van inwoners. De uitkomsten helpen bij het maken van een nieuw beleid. De gemeenteraad neemt dit najaar een besluit over dit beleid. Onderaan dit bericht vindt u de link naar de vragenlijst. U kunt de vragenlijst tot en met 11 juni invullen.

Meer nieuws