Bewonersavond

Woensdag 25 oktober 2023

Woensdag 25 oktober houden we onze jaarlijkse bewonersavond in wijkaccommodatie De Nielt. We besteden deze keer aandacht aan drie thema's: veiligheid/veilig wonen, vergroening van de wijk en verkeersveiligheid.

Mohamed Belaraj, operationeel expert wijkagent in Cuijk, trapt af met het thema Veiligheid; denk aan verdachte situaties, cybercrime, buurtpreventie, wie is uw wijkagent en 'wat doet de politie wel en wat niet?'. Vervolgens vertelt Daniëlle Verschuren van de Werkgroep Verkeersveiligheid wat de werkgroep het afgelopen jaar in en voor onze wijk heeft gerealiseerd en wat we nog kunnen verwachten. 
We sluiten de avond af met een interactieve sessie over Vergroening van de wijk. Uiteraard gaat dit over bomen, planten en biodiversiteit, maar we willen het ook hebben over zaken als groene energie en verlaging van de CO2-uitstoot. Wat zijn uw ideeën op dit gebied, wat doet u zelf en wat verwacht u in dit kader van de wijkraad? Wij zijn benieuwd naar uw mening!

We hopen op een grote opkomst, zodat we met zoveel mogelijk wijkbewoners van gedachten kunnen wisselen over de plannen en over wat er verder leeft in de wijk.

Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang: 19.30 uur (tot circa 21.30 uur). U bent van harte welkom!

Terug naar overzicht