WABP – samen zorgen voor een veilige woonomgeving. Ons voorstel...

9 oktober 2022Buurtpreventie

Op veel plekken in Nederland zijn ze actief: WhatsApp Buurtpreventiegroepen. Ook de Heeswijkse Kampen telt diverse buurtgroepen. Eerder dit jaar zijn de werkgroep Buurtpreventie Heeswijkse Kampen, de wijkraad en de politie samen een initiatief gestart om de buurtpreventie verder uit te breiden. Met als doel een dekkend netwerk in onze wijk te realiseren.


Verdeling WABP-groepen in onze wijk

In de praktijk blijkt een goed contact tussen aangrenzende groepen, via de beheerder, erg belangrijk. Immers, een verdachte zal zo snel mogelijk uit uw buurt proberen te komen. Ons voorstel is om de wijk onder te verdelen in 7 hoofdgroepen met elk een hoofdbeheerder. Binnen elke hoofdgroep worden op een logische manier meerdere subgroepen gevormd, bijvoorbeeld gebaseerd op woonvorm of stratenplan (klik op een gebied om het kaartje te openen):

  1. Wooneiland De Nielt
  2. De overige eilanden, Keerkade + de aangrenzende appartementsgebouwen
  3. De Cuijkse Tuinen
  4. Heeswijk Noordwest (gebied Lavendel – Walstro – Heggerank – park) deel noord, deel zuid
  5. Heeswijk Noordoost (gebied Heggerank – Potbeker – spoorlijn – Brouwersbos) deel noord, midden, zuid
  6. Heeswijk Zuidwest (gebied Lavendel – park – Heggerank – Beersebaan) deel noord, deel zuid
  7. Heeswijk Zuidoost (gebied Heggerank – Brouwersbos – spoorlijn – Beersebaan) deel noord, deel zuidGraag ontvangen wij uw feedback op dit voorstel

Is de indeling logisch? Heeft u aanvullende ideeën? Wilt u beheerder worden van een hoofd- en/of subgroep? We horen het graag! Mail uw reactie naar info@heeswijksekampen.nl. De werkgroep Buurtpreventie gaat hier dan verder mee aan de slag, zodat onze wijk nu en in de toekomst veilig blijft.


Overzichtskaart met de zeven hoofdgroepen

Overzichtskaart Heeswijkse Kampen

Laatste nieuws

Verslag onderzoek naar 'jongerenoverlast' en wensen van de jeugd

Studenten van de HAN hebben - in samenwerking met de wijkraad - eind vorig jaar een onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen in hoeverre buurtbewoners overlast van jongeren ervaren. Zie ook dit eerdere bericht hierover op de website. De studenten hebben hun bevindingen vastgelegd in een verslag. 

Help mee Land van Cuijk nog gastvrijer en aantrekkelijker te maken

De gemeente wil graag alle openbaar toegankelijke toiletten in het Land van Cuijk in kaart brengen. Dit gebeurt in samenwerking met de HogeNood app. Ook hoopt de gemeente dat er nog meer toiletten opengesteld kunnen worden, bijvoorbeeld bij bedrijven of zzp'ers in de gemeente. Meer informatie lees je hieronder in de brief die de gemeente heeft verstuurd naar alle gemeenschapsaccommodaties in het Land van Cuijk.

'Melting Pot' interculturele proeverij op 2 juni 2024 – Doe je mee?

Komende zomer, zondag 2 juni 2024, organiseren wij een super leuk evenement voor jong en oud: Melting Pot – een interculturele proeverij voor en door bewoners. Met lekkere hapjes uit alle windstreken en daaromheen allerlei activiteiten met als thema ‘Wereldreis’, zoals muziek, dans, springkussens en nog veel meer. Help jij mee om hier een succes van te maken?

Meer nieuws