Vrijwilligersinitiatief ‘Samen kunnen we het in Cuijk’

26 april 2020Wijkraad

Vandaag zijn vrijwilligers in heel Cuijk mensen die het moeilijk hebben als gevolg van de corona-crisis een hart onder de riem gaan steken. De werkgroep in de Heeswijkse Kampen is vandaag ook op pad geweest.

 Marian Willems, Illy Billy, Hanneke Toenders Bekkers, Osama Arrogi van Cuijk Beweegt en Yvette van Rijckevorsel van de Wijkraad zijn vandaag bij verschillende bewoners in onze wijk aan de deur geweest om te vragen hoe het gaat en of ze ergens hulp bij nodig hebben. We hebben ze ook nog een kleine attentie aan mogen bieden, een beschermengeltje om ze te steunen in deze moeilijke tijd.

We vonden het allemaal super leuk om te doen en de mensen die we bezocht hebben waren zeer aangenaam verrast!

Mocht u zelf hulp nodig hebben of iemand kennen die hulp nodig heeft dan zijn er verschillende organisaties waar u terecht kunt. U kunt contact opnemen met de wijkraad via ons contactformulier, met sociom, centrum mantelzorg en de kletslijn van Mooiland (088 – 4501010).

Laatste nieuws

Update Werkgroep A73 - Verkeersgeluidhinder Cuijk

Werkgroep A73 overlegt met de gemeente over de aanleg van geluidreducerende voorzieningen langs de A73 ter hoogte van Cuijk. Inmiddels zijn de contouren van de uiteindelijke voorzieningen goed zichtbaar. Tussen de natuurlijke geluidswallen die vorig jaar al waren verhoogd, is een groot aluminium geluidsscherm van 6 meter hoog en 235 meter lang opgetrokken. Over de voortgang van het project heeft de werkgroep een verslag uitgebracht dat u via deze link kunt lezen.

De spoorlijn gaat op de schop

De Maaslijn – de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond – wordt ‘opgewaardeerd’: er komt o.a. op vier plekken (waaronder Cuijk) een extra spoor en de lijn wordt geëlektrificeerd. Het doel van de aanpassingen is een betrouwbaardere dienstregeling, kortere reistijden en minder vervuiling (omdat de dieseltreinen verdwijnen). De eerste werkzaamheden starten naar verwachting eind 2022 / begin 2023.

Grijp uw kans om Cuijk nog mooier te maken!

De gemeente heeft er ruim 8 ton voor over. De gemeenteraad heeft besloten om bijna 1,4 miljoen euro beschikbaar te stellen om de openbare ruimte beter en mooier te maken. Van dit bedrag wil men ruim 8 ton reserveren voor ideeën die inwoners zelf hebben om de leefbaarheid in eigen wijk of dorp te verbeteren. Het gaat hierbij om ideeën voor concrete voorzieningen, die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan vergroening, openbare toiletten, laadpalen voor elektrische fietsen. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Dus heeft u ideeën? Laat deze kans dan niet voorbijgaan! Dien vóór 31 mei een aanvraag in op www.cuijk.nl/reserveleefbaarheid.

Meer nieuws