Verhoging huidige geluidswallen en aanleg nieuwe

Maandag 30 september 2019Verkeersveiligheid

Al enige tijd is te zien dat er druk heen en weer gereden wordt met vrachtwagens met grond. Deze grond is bedoelt om de huidige geluidswal te verlengen en een nieuwe aan te leggen.

Eind 2018 heeft de WG-A73 (werkgroep A73) een overeenkomst met de gemeente getekend waarin de aanpak verkeersgeluidhinder A73 staat beschreven.

Begin september 2019 is er begonnen met de werkzaamheden. Zo zullen de huidige wallen verhoogt worden van 6 naar 10 meter. En bevatten de huidige wallen 50.000 kuub te veel aan grond en zal deze grond “geherprofileerd” worden. Die grond wordt gebruikt om de noordelijke wal langer te maken en een nieuwe wal van 400 meter aan te leggen voor het Van der Valk-hotel. In totaal is 160.000 kuub grond nodig voor het hele project. Begin 2020 zal begonnen worden met de aanleg van de nieuwe wallen. In totaal zal dit project 3 jaar duren.

 

Laatste nieuws

Update: Binnenhaven de Nielt - Definitief rapport

Hierbij het definiteive rapport over de Binnenhaven de Nielt. Dit zal binnenkort besproken worden met de Gemeente. Klik hier voor het volledige document (PDF).

Binnenhaven de Nielt: Schriftelijke inventarisatie de Nielt

Naar aanleiding van onze oproep in de laatste nieuwsbrief en ons Facebookbericht 7 juni j.l. hebben we veel reacties mogen ontvangen m.b.t. dit onderwerp. Deze reacties zijn door onze voorzitter Yvette van Rijckevorsel geinventariseerd en deze schriftelijke inventarisatie is hier te lezen

Vacature penningmeester wijkraad

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en betrokken penningmeester! 

Meer nieuws