Organiseert u iets voor de buurt? De wijkraad kan mogelijk iets bijdragen!

16 oktober 2022Wijkraad

Wilt u iets leuks organiseren voor uw buurt? Check dan even of uw initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage van de wijkraad.

Zoals u wellicht weet is het een van onze doelstellingen om er samen met de wijkbewoners voor te zorgen dat de wijk een prettige en veilige plek is en blijft om te wonen en te leven. In dat kader stelt de wijkraad – onder voorwaarden – een financiële bijdrage beschikbaar voor eenmalige projecten en activiteiten die de leefbaarheid in onze wijk ten goede komen. Denk bijvoorbeeld aan een schoonmaakactie van bewoners van enkele straten die wordt afgesloten met een gezamenlijke barbecue.
 

Aanvraagformulier en toelichting

De bijdrage van de wijkraad is nooit hoger dan de eigen bijdrage van de organisator(en) en bedraagt maximaal € 500,-. Het aanvraagformulier met een toelichting op de regeling en de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen kunt u hier downloaden. Dien een aanvraag tijdig – bij voorkeur minimaal drie maanden van tevoren – in.

Laatste nieuws

Energietoeslag 2022 nog niet aangevraagd?

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Gezinnen met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft u over 2022 recht op energietoeslag van € 1.300. Heeft u deze nog niet aangevraagd? U heeft nog maar twee weken om deze aan te vragen! Uw aanvraag moet uiterlijk 31 januari bij de gemeente binnen zijn.

Heropening vliegbasis De peel

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. De gemeente Land van Cuijk heeft op haar website een pagina met informatie over het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken.

Inzamelingsactie voor jonge vluchtelingen groot succes

Onze kort voor kerst gestarte inzamelingsactie voor de jonge vluchtelingen die tijdelijk verblijven in het Van der Valk hotel te Cuijk mag gerust een succes worden genoemd. Dankzij vele gulle gevers kunnen alle jongeren nu – warm gekleed – op een eigen fiets naar school. Ook zijn er diverse activiteiten aangeboden.  

Meer nieuws