Opruimen gronddepot de Nielt

Maandag 20 april 2020

Van de gemeentesite:

Het gronddepot dat in de noordoost hoek van de Nielt ligt, zal de komende weken worden opgeruimd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Infrascoop uit Cuijk.

Transport
De grond zal worden toegepast in de snelfietsroute richting de nieuwe fietsbrug Cuijk-Mook. Het transport van de grond wordt hiermee beperkt en legt een korte afstand af via De Nielt – Potbeker – Galberg.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden op normale werktijden uitgevoerd en zullen enkele weken in beslag nemen.

Inrichting openbare ruimte
Het opruimen van het gronddepot is nodig om toekomstige woningbouw op deze locatie mogelijk te maken. Maar ook moet de grond zijn afgevoerd voordat de openbare ruimte in de omgeving definitief wordt ingericht.

Coronamaatregelen
Normaal gesproken informeren wij aanwonenden ook per post, maar in verband met de coronamaatregelen verspreiden we dit bericht alleen digitaal.

Laatste nieuws

Wandeling Heeswijkse Kampen

Gezellige ochtendwandeling met Cuijk Beweegt Op 15 juli starten wij van Cuijk Beweegt weer met het gezellige wandelen op gepaste afstand. Deze ochtendwandelingen zijn in de Heeswijkse Kampen van 09:30 – 10:30 uur.

Binnenhaven de Nielt: Schriftelijke inventarisatie de Nielt

Naar aanleiding van onze oproep in de laatste nieuwsbrief en ons Facebookbericht 7 juni j.l. hebben we veel reacties mogen ontvangen m.b.t. dit onderwerp. Deze reacties zijn door onze voorzitter Yvette van Rijckevorsel geinventariseerd en deze schriftelijke inventarisatie is hier te lezen

Vacature penningmeester wijkraad

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en betrokken penningmeester! 

Meer nieuws