Opruimen gronddepot de Nielt

Maandag 20 april 2020

Van de gemeentesite:

Het gronddepot dat in de noordoost hoek van de Nielt ligt, zal de komende weken worden opgeruimd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Infrascoop uit Cuijk.

Transport
De grond zal worden toegepast in de snelfietsroute richting de nieuwe fietsbrug Cuijk-Mook. Het transport van de grond wordt hiermee beperkt en legt een korte afstand af via De Nielt – Potbeker – Galberg.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden op normale werktijden uitgevoerd en zullen enkele weken in beslag nemen.

Inrichting openbare ruimte
Het opruimen van het gronddepot is nodig om toekomstige woningbouw op deze locatie mogelijk te maken. Maar ook moet de grond zijn afgevoerd voordat de openbare ruimte in de omgeving definitief wordt ingericht.

Coronamaatregelen
Normaal gesproken informeren wij aanwonenden ook per post, maar in verband met de coronamaatregelen verspreiden we dit bericht alleen digitaal.

Laatste nieuws

Update Werkgroep A73 - Verkeersgeluidhinder Cuijk

Werkgroep A73 overlegt met de gemeente over de aanleg van geluidreducerende voorzieningen langs de A73 ter hoogte van Cuijk. Inmiddels zijn de contouren van de uiteindelijke voorzieningen goed zichtbaar. Tussen de natuurlijke geluidswallen die vorig jaar al waren verhoogd, is een groot aluminium geluidsscherm van 6 meter hoog en 235 meter lang opgetrokken. Over de voortgang van het project heeft de werkgroep een verslag uitgebracht dat u via deze link kunt lezen.

De spoorlijn gaat op de schop

De Maaslijn – de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond – wordt ‘opgewaardeerd’: er komt o.a. op vier plekken (waaronder Cuijk) een extra spoor en de lijn wordt geëlektrificeerd. Het doel van de aanpassingen is een betrouwbaardere dienstregeling, kortere reistijden en minder vervuiling (omdat de dieseltreinen verdwijnen). De eerste werkzaamheden starten naar verwachting eind 2022 / begin 2023.

Grijp uw kans om Cuijk nog mooier te maken!

De gemeente heeft er ruim 8 ton voor over. De gemeenteraad heeft besloten om bijna 1,4 miljoen euro beschikbaar te stellen om de openbare ruimte beter en mooier te maken. Van dit bedrag wil men ruim 8 ton reserveren voor ideeën die inwoners zelf hebben om de leefbaarheid in eigen wijk of dorp te verbeteren. Het gaat hierbij om ideeën voor concrete voorzieningen, die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan vergroening, openbare toiletten, laadpalen voor elektrische fietsen. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Dus heeft u ideeën? Laat deze kans dan niet voorbijgaan! Dien vóór 31 mei een aanvraag in op www.cuijk.nl/reserveleefbaarheid.

Meer nieuws