Heropening vliegbasis De peel

Donderdag 19 januari 2023

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. De gemeente Land van Cuijk heeft op haar website een pagina met informatie over het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken.

Ook het standpunt van de gemeente Land van Cuijk en het verdere verloop is op deze pagina terug te vinden.
 

Omwonenden krijgen informatie over voortgang en besluitvorming

Het Ministerie van Defensie geeft via haar website www.defensie.nl informatie over de voortgang en besluitvorming. Wil je door Defensie op de hoogte gehouden worden van het nieuws en de actualiteiten, meld je dan aan voor "burenmailing De Peel" via informatiedepeel@mindef.nl. Ook vragen kunnen via dit e-mailadres worden gesteld.
 

Nieuwsbrief gemeente

Ook de gemeente verstuurt bij actualiteiten een nieuwsbrief. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@landvancuijk.nl.

Laatste nieuws

Energietoeslag 2022 nog niet aangevraagd?

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Gezinnen met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft u over 2022 recht op energietoeslag van € 1.300. Heeft u deze nog niet aangevraagd? U heeft nog maar twee weken om deze aan te vragen! Uw aanvraag moet uiterlijk 31 januari bij de gemeente binnen zijn.

Inzamelingsactie voor jonge vluchtelingen groot succes

Onze kort voor kerst gestarte inzamelingsactie voor de jonge vluchtelingen die tijdelijk verblijven in het Van der Valk hotel te Cuijk mag gerust een succes worden genoemd. Dankzij vele gulle gevers kunnen alle jongeren nu – warm gekleed – op een eigen fiets naar school. Ook zijn er diverse activiteiten aangeboden.  

Inzamelingsactie voor minderjarige vluchtelingen Cuijk

De wijkraad start een inzamelingsactie voor de 54 minderjarige vluchtelingen die sinds kort tijdelijk in het Van der Valk hotel in Cuijk worden opgevangen. Er is behoefte aan fietsen en kleding. Maar ook aan mensen die activiteiten met de jongeren willen ondernemen.

Meer nieuws