Heropening vliegbasis De peel

Donderdag 19 januari 2023

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. De gemeente Land van Cuijk heeft op haar website een pagina met informatie over het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken.

Ook het standpunt van de gemeente Land van Cuijk en het verdere verloop is op deze pagina terug te vinden.
 

Omwonenden krijgen informatie over voortgang en besluitvorming

Het Ministerie van Defensie geeft via haar website www.defensie.nl informatie over de voortgang en besluitvorming. Wil je door Defensie op de hoogte gehouden worden van het nieuws en de actualiteiten, meld je dan aan voor "burenmailing De Peel" via informatiedepeel@mindef.nl. Ook vragen kunnen via dit e-mailadres worden gesteld.
 

Nieuwsbrief gemeente

Ook de gemeente verstuurt bij actualiteiten een nieuwsbrief. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@landvancuijk.nl.

Laatste nieuws

Verslag onderzoek naar 'jongerenoverlast' en wensen van de jeugd

Studenten van de HAN hebben - in samenwerking met de wijkraad - eind vorig jaar een onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen in hoeverre buurtbewoners overlast van jongeren ervaren. Zie ook dit eerdere bericht hierover op de website. De studenten hebben hun bevindingen vastgelegd in een verslag. 

Help mee Land van Cuijk nog gastvrijer en aantrekkelijker te maken

De gemeente wil graag alle openbaar toegankelijke toiletten in het Land van Cuijk in kaart brengen. Dit gebeurt in samenwerking met de HogeNood app. Ook hoopt de gemeente dat er nog meer toiletten opengesteld kunnen worden, bijvoorbeeld bij bedrijven of zzp'ers in de gemeente. Meer informatie lees je hieronder in de brief die de gemeente heeft verstuurd naar alle gemeenschapsaccommodaties in het Land van Cuijk.

'Melting Pot' interculturele proeverij op 2 juni 2024 – Doe je mee?

Komende zomer, zondag 2 juni 2024, organiseren wij een super leuk evenement voor jong en oud: Melting Pot – een interculturele proeverij voor en door bewoners. Met lekkere hapjes uit alle windstreken en daaromheen allerlei activiteiten met als thema ‘Wereldreis’, zoals muziek, dans, springkussens en nog veel meer. Help jij mee om hier een succes van te maken?

Meer nieuws