Grijp uw kans om Cuijk nog mooier te maken!

Dinsdag 4 mei 2021Wijkraad

De gemeente heeft er ruim 8 ton voor over.

De gemeenteraad heeft besloten om bijna 1,4 miljoen euro beschikbaar te stellen om de openbare ruimte beter en mooier te maken. Van dit bedrag wil men ruim 8 ton reserveren voor ideeën die inwoners zelf hebben om de leefbaarheid in eigen wijk of dorp te verbeteren. Het gaat hierbij om ideeën voor concrete voorzieningen, die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan vergroening, openbare toiletten, laadpalen voor elektrische fietsen. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Dus heeft u ideeën? Laat deze kans dan niet voorbijgaan! Dien vóór 31 mei een aanvraag in op www.cuijk.nl/reserveleefbaarheid.

De Wijkraad heeft al wat ideeën
Wij hopen natuurlijk dat er ook iets moois in de Heeswijkse Kampen kan worden gerealiseerd. Als wijkraad dienen wij de volgende voorstellen in bij de gemeente:

 1. Plek voor (hang)jongeren
  De (hang)jongeren in Cuijk missen een plek om samen te komen. Wij willen graag samen met hen een oplossing zoeken die bij hen past, waar ze zelf bij betrokken zijn en verantwoordelijk voor zijn.
 2. Inrichting Lavendelkade
  De Lavendelkade is niet de bruisende plek die het zou kunnen zijn. Samen met omwonenden willen we graag plannen smeden voor een herinrichting, met bijvoorbeeld meer groen en gezellige zitjes.
 3. Kinderboerderij bij de Cuijkse tuinen
  Op de grens van de Cuijkse Tuinen en het (toekomstige) bedrijventerrein (KFC en McDonalds) komt een groenstrook. Een mooie plek voor een kleinschalige kinderboerderij.
 4. Duikplateau in de Kraaijenbergse plassen
  Kinderen en jongeren gebruiken de bruggen in de wijk als duikplank. Dit geeft overlast, maar is ook bepaald niet ongevaarlijk. Met een drijvend duikplateau of een duiksteiger, bijvoorbeeld bij het zwemstrandje, krijgen ze een plek waar ze veilig hun gang kunnen gaan.

Meedenken of hulp nodig?
Wilt u met ons meedenken over de verdere invulling van deze ideeën? Dan horen we graag van u. Of heeft u juist hulp nodig bij het uitwerken van uw eigen idee of bij het indienen van de aanvraag? Dan helpen wij u graag. Stuur een mail naar info@heeswijksekampen.nl, dan nemen wij contact met u op.

Zo dient u zelf een idee in
Hieronder leest u aan welke voorwaarden een idee moet voldoen, waar u het indient en wat vervolgens de procedure is.

Ingediende ideeën moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het moet een idee zijn voor een fysieke, tastbare, voorziening in (een van) de dorpen of wijken van gemeente Cuijk. 
 • De voorziening komt in openbaar gebied en/of binnen gemeentelijke gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Uw idee moet bijdragen aan de versterking van tenminste een van de drie thema’s:
  1. Verblijfsduur en aantrekkelijkheid leefomgeving
  2. Natuur (groen, klimaat, landschap)
  3. Mobiliteit (toegankelijkheid, bereikbaarheid)
 • De geschatte kosten van uw idee liggen tussen de 15.000 en 100.000 euro (dit is inclusief bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld begeleiding en meerjarig beheer en onderhoud).

Heeft u een goed idee? Dan doorloopt u de volgende stappen:

 1. U vult vóór 31 mei 2021 het aanvraagformulier voor fysieke voorzieningen in.
 2. Op 5 juli 2021 licht u uw projectvoorstel in een korte pitch toe aan de gemeenteraad.
 3. Op 4 oktober 2021 besluit de raad welke projecten uitgevoerd worden. Er wordt daarbij ook gekeken naar voldoende spreiding binnen de gemeente.
 4. Na oktober start de uitvoering van de gekozen projecten.

Een idee met draagvlak heeft een streepje voor
​Een idee dat met meerdere mensen wordt ingediend heeft een streepje voor. En dat geldt ook wanneer u zelf meehelpt bij de uitvoering van uw project en/of voor vrijwilligers zorgt die hierbij helpen. 

Laatste nieuws

Update Werkgroep A73 - Verkeersgeluidhinder Cuijk

Werkgroep A73 overlegt met de gemeente over de aanleg van geluidreducerende voorzieningen langs de A73 ter hoogte van Cuijk. Inmiddels zijn de contouren van de uiteindelijke voorzieningen goed zichtbaar. Tussen de natuurlijke geluidswallen die vorig jaar al waren verhoogd, is een groot aluminium geluidsscherm van 6 meter hoog en 235 meter lang opgetrokken. Over de voortgang van het project heeft de werkgroep een verslag uitgebracht dat u via deze link kunt lezen.

De spoorlijn gaat op de schop

De Maaslijn – de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond – wordt ‘opgewaardeerd’: er komt o.a. op vier plekken (waaronder Cuijk) een extra spoor en de lijn wordt geëlektrificeerd. Het doel van de aanpassingen is een betrouwbaardere dienstregeling, kortere reistijden en minder vervuiling (omdat de dieseltreinen verdwijnen). De eerste werkzaamheden starten naar verwachting eind 2022 / begin 2023.

Update: Binnenhaven de Nielt - Definitief rapport

Hierbij het definitieve rapport over de Binnenhaven de Nielt. Dit zal binnenkort besproken worden met de Gemeente. Klik hier voor het volledige document (PDF).

Meer nieuws