De spoorlijn gaat op de schop

Zaterdag 22 mei 2021Wijkraad

De Maaslijn – de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond – wordt ‘opgewaardeerd’: er komt o.a. op vier plekken (waaronder Cuijk) een extra spoor en de lijn wordt geëlektrificeerd. Het doel van de aanpassingen is een betrouwbaardere dienstregeling, kortere reistijden en minder vervuiling (omdat de dieseltreinen verdwijnen). De eerste werkzaamheden starten naar verwachting eind 2022 / begin 2023.

Brief
Direct omwonenden van de spoorlijn hebben begin mei een brief ontvangen van ProRail. Hierin worden de plannen en de verschillende procedures globaal toegelicht. Geen brief ontvangen? De volledige brief kunt u hier downloaden.

Plannen ter inzage
Om de aanpassingen planologisch mogelijk te maken, zijn een Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (OPIP) opgesteld en een Milieueffectrapportage (MER). Deze plannen kunt u tot en met 9 juni inkijken in de provinciehuizen en verschillende gemeentehuizen en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl Tot die datum is het ook mogelijk om een reactie (‘zienswijze’) op het ontwerpplan in te dienen.

Meer informatie
Omdat ProRail vanwege de coronamaatregelen, geen fysieke informatieavonden voor omwonenden kan organiseren, is aanvullende informatie te vinden op: www.prorail.nl/projecten/maaslijn/terinzagelegging

Telefonisch spreekuur
Tot en met 10 juni is er elke donderdag van 16.00 – 18.00 uur een ProRail medewerker telefonisch bereikbaar om uw vragen te beantwoorden. Bel hiervoor: 088 – 231 53 81.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het project? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van ProRail via www.prorail.nl/projecten/maaslijn.

Laatste nieuws

Droom voor je buurt? Kern met Pit helpt!

Heb je samen met buurtgenoten een goed idee om de leefomgeving in je buurt te verbeteren? Dan is het tijd voor actie! Meld je project vóór 1 november aan bij Kern met Pit. Wordt je project geselecteerd, dan krijg je hulp, advies en inspiratie. En voer je het binnen een jaar uit? Dan ontvangen jullie 1.000 euro. Enthousiast? Lees dan gauw verder.

Gezellig samen eten ‘bij de buren’ – Doe je mee?

Ben je na alle coronabeperkingen toe aan nieuwe sociale contacten? Ben je het alleen eten een beetje beu? Of wil je weer eens nieuwe mensen leren kennen?

24, 25 en 26 augustus gecontroleerde geurmeting Duynie Ingredients

Naar aanleiding van de geuroverlast in onze wijk in juni en juli wordt komende week een geurmeting gehouden bij Duynie Ingredients. Het is mogelijk dat er tijdens de metingen enige geuroverlast ontstaat in de omgeving van het bedrijf. De productie wordt direct na de meting weer stopgezet en pas hervat op het moment dat de geuruitstoot tot een aanvaardbaar niveau is teruggebracht. 

Meer nieuws