De spoorlijn gaat op de schop

Zaterdag 22 mei 2021Wijkraad

De Maaslijn – de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond – wordt ‘opgewaardeerd’: er komt o.a. op vier plekken (waaronder Cuijk) een extra spoor en de lijn wordt geëlektrificeerd. Het doel van de aanpassingen is een betrouwbaardere dienstregeling, kortere reistijden en minder vervuiling (omdat de dieseltreinen verdwijnen). De eerste werkzaamheden starten naar verwachting eind 2022 / begin 2023.

Brief
Direct omwonenden van de spoorlijn hebben begin mei een brief ontvangen van ProRail. Hierin worden de plannen en de verschillende procedures globaal toegelicht. Geen brief ontvangen? De volledige brief kunt u hier downloaden.

Plannen ter inzage
Om de aanpassingen planologisch mogelijk te maken, zijn een Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (OPIP) opgesteld en een Milieueffectrapportage (MER). Deze plannen kunt u tot en met 9 juni inkijken in de provinciehuizen en verschillende gemeentehuizen en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl Tot die datum is het ook mogelijk om een reactie (‘zienswijze’) op het ontwerpplan in te dienen.

Meer informatie
Omdat ProRail vanwege de coronamaatregelen, geen fysieke informatieavonden voor omwonenden kan organiseren, is aanvullende informatie te vinden op: www.prorail.nl/projecten/maaslijn/terinzagelegging

Telefonisch spreekuur
Tot en met 10 juni is er elke donderdag van 16.00 – 18.00 uur een ProRail medewerker telefonisch bereikbaar om uw vragen te beantwoorden. Bel hiervoor: 088 – 231 53 81.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het project? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van ProRail via www.prorail.nl/projecten/maaslijn.

Laatste nieuws

Update Werkgroep A73 - Verkeersgeluidhinder Cuijk

Werkgroep A73 overlegt met de gemeente over de aanleg van geluidreducerende voorzieningen langs de A73 ter hoogte van Cuijk. Inmiddels zijn de contouren van de uiteindelijke voorzieningen goed zichtbaar. Tussen de natuurlijke geluidswallen die vorig jaar al waren verhoogd, is een groot aluminium geluidsscherm van 6 meter hoog en 235 meter lang opgetrokken. Over de voortgang van het project heeft de werkgroep een verslag uitgebracht dat u via deze link kunt lezen.

Grijp uw kans om Cuijk nog mooier te maken!

De gemeente heeft er ruim 8 ton voor over. De gemeenteraad heeft besloten om bijna 1,4 miljoen euro beschikbaar te stellen om de openbare ruimte beter en mooier te maken. Van dit bedrag wil men ruim 8 ton reserveren voor ideeën die inwoners zelf hebben om de leefbaarheid in eigen wijk of dorp te verbeteren. Het gaat hierbij om ideeën voor concrete voorzieningen, die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan vergroening, openbare toiletten, laadpalen voor elektrische fietsen. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Dus heeft u ideeën? Laat deze kans dan niet voorbijgaan! Dien vóór 31 mei een aanvraag in op www.cuijk.nl/reserveleefbaarheid.

Update: Binnenhaven de Nielt - Definitief rapport

Hierbij het definitieve rapport over de Binnenhaven de Nielt. Dit zal binnenkort besproken worden met de Gemeente. Klik hier voor het volledige document (PDF).

Meer nieuws