De mantelzorgwaardering kan weer worden aangevraagd

Maandag 6 juni 2022Zorg & Welzijn

De gemeente Land van Cuijk verstrekt jaarlijks een attentie aan mantelzorgers, als waardering voor hun onmisbare inzet. De attentie betreft 100 euro en wordt één keer per jaar uitgereikt. Ben jij mantelzorger? Vraag de mantelzorgwaardering dan aan via www.mvplein.nl. Aanvragen kan van 1 juni tot 15 december 2022.

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Mantelzorg is vaak geen keuze. Het overkomt je, wanneer een dierbare extra zorg nodig heeft. De waardering voor mantelzorgers voelen we dan ook het hele jaar door. We hopen onder meer via deze attentie iets terug te kunnen doen voor onze mantelzorgers, want ze hebben het meer dan verdiend.”
 

Wanneer kom je in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Het gaat om langdurige zorg: langer dan drie maanden en minimaal acht uur per week (gemiddeld).
  • Per zorgvrager kan één mantelzorger deze waardering ontvangen.
  • Een mantelzorger kan maximaal twee waarderingen ontvangen.
  • De zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, woont in de gemeente Land van Cuijk.
  • Je vraagt de mantelzorgwaardering zelf aan, je ontvangt hiervoor geen persoonlijk bericht.

De mantelzorgwaardering wordt per aanvrager éénmaal per jaar verstrekt. De mantelzorgwaardering ontvang je het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de aanvraag is ingediend.
 

Ook mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorgers

Ook jonge mantelzorgers van 8 tot en met 23 jaar die thuis opgroeien met een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid kunnen een waardering aanvragen. Hier gaat het om een geldbedrag van 30 euro, waarbij de bovenstaande criteria niet gelden. Het is mogelijk om binnen één gezin meerdere mantelzorgwaarderingen te ontvangen voor jonge mantelzorgers. Wel geldt dat de zorgvrager, aan wie mantelzorg wordt verleend, in de gemeente Land van Cuijk moet wonen. Jonge mantelzorgers tussen 18 en 23 jaar die de waardering voor jonge mantelzorgers hebben aangevraagd, kunnen geen aanspraak maken op de volwassen mantelzorgwaardering.
 

Kijk voor meer info en om een aanvraag in te dienen, op www.mvplein.nl


Bron: Gemeente Land van Cuijk

Laatste nieuws

Speeltuinen in goede handen

Onlangs deden we een oproep voor vrijwilligers die een à twee keer per maand enkele speelplekken in de wijk willen controleren op schade of andere tekortkomingen. Dit leverde zoveel reacties op, dat we nu met elf vrijwilligers alle speelplekken in de wijk in het vizier kunnen houden. Daar zijn we uiteraard heel blij mee! 

Goed idee voor je buurt? Kern met Pit helpt!

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Heb je samen met buurtgenoten een goed idee om de leefomgeving in je buurt te verbeteren? Dan is het tijd voor actie! Meld je project vóór 1 november aan bij Kern met Pit. Wordt je project geselecteerd, dan krijg je hulp, advies en inspiratie. En voer je het binnen een jaar uit? Dan ontvangen jullie 1.000 euro. Enthousiast? Lees dan gauw verder.

Vrijdag 26 augustus: open middag bij opgraving Heeswijkse Kampen Zuid

In Cuijk voeren archeologen al ruim 20 jaar archeologisch onderzoek uit. De archeologen van BAAC onderzoeken momenteel de laatste drie terreinen binnen de Heeswijkse Kampen. Vrijdag 26 augustus is hier een open middag van 13.00 tot 16.00 uur.  Archeologen en specialisten geven bij het ketenpark uitleg. Ook kunnen de eerste vondsten bewonderd worden.

Meer nieuws