Bouwteams overhandigen kernencv's aan de gemeente

Woensdag 5 oktober 2022Wijkraad

Dinsdagavond 4 oktober hebben de 'bouwteams' hun kernencv's overhandigd aan het college van Land van Cuijk. Vele dorpen en wijken waren vertegenwoordigd door dorps- of wijkraadsleden en/of ‘bouwteamleden’. Zij ontvingen allen ook zelf een map met alle kernencv’s van de hele gemeente Land van Cuijk. 

In april 2021 zijn de bouwteams van start gegaan. Samen met wijk- en dorpsraden is in de wijken en dorpen gezocht naar een brede vertegenwoordiging. Denk aan ouderen, jongeren, ondernemers, dorpsraadsleden, verenigingsleden en andere geïnteresseerden. In totaal waren er 38 bouwteams die een cv met focuspunten voor de eigen wijk of het dorp hebben gemaakt.


Focuspunten

De meest genoemde punten waren wonen, verkeersveiligheid, de aantrekkelijkheid en uitstraling van het dorp en het actieve verenigingsleven. De sterke punten die door de hele gemeente heen terug te vinden zijn is het rustig wonen, goede basisonderwijs en de grote saamhorigheid. De punten die aandacht verdienen zijn de betaalbare woningen voor jongeren, onveilige verkeerssituaties en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

De gemeente maakt gebruik van de kernencv's bij het opstellen van de plannen en visies waaraan momenteel gewerkt wordt. 

Bekijk hier het kernencv van de Heeswijkse Kampen. Alle kernencv's zijn te vinden op ons.landvancujk.nl 


(Bron: Leefbaarheidindedorpen.nl)

Laatste nieuws

Energietoeslag 2022 nog niet aangevraagd?

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Gezinnen met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft u over 2022 recht op energietoeslag van € 1.300. Heeft u deze nog niet aangevraagd? U heeft nog maar twee weken om deze aan te vragen! Uw aanvraag moet uiterlijk 31 januari bij de gemeente binnen zijn.

Heropening vliegbasis De peel

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. De gemeente Land van Cuijk heeft op haar website een pagina met informatie over het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken.

Inzamelingsactie voor jonge vluchtelingen groot succes

Onze kort voor kerst gestarte inzamelingsactie voor de jonge vluchtelingen die tijdelijk verblijven in het Van der Valk hotel te Cuijk mag gerust een succes worden genoemd. Dankzij vele gulle gevers kunnen alle jongeren nu – warm gekleed – op een eigen fiets naar school. Ook zijn er diverse activiteiten aangeboden.  

Meer nieuws