Verkeersveiligheid Dijkskruin

Maandag 2 september 2019VerkeersveiligheidWijkraad

Begin september heeft de wijkraad met Gerian Snels, infrastructuur specialist van de gemeente, gespard i.v.m. de verkeersveiligheid op de Dijkskruin.

De 3 punten, die naar voren kwamen, om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn:

  • Snelheid verlagen
  • Een breder voetpad en betere oversteek richting de school
  • Duidelijkheid over de voorrang (bijv. zijstraten die over het hoofd worden gezien).

Er is 1 voorlopig ontwerp gemaakt voor het opwaarderen van de Dijkskruin, waarbij de suggesties/knelpunten van de wijkraad zijn meegenomen. De Dijkskruin is ongeveer 10 jaar oud en de levensduur van de deklaag is bijna voorbij. Daarom wordt een nieuwe bovenlaag asfalt aangebracht, waarmee tevens de weg visueel smaller wordt gemaakt. Daarnaast nemen we nog een aantal maatregelen om de weg te verbeteren.

Op 2 december, tijdens de bewonersavond, zal Gerian Snels het voorlopige ontwerp presenteren. Maar tijdens de bewonersavond zal de de nadruk met name op de hernieuwde samenwerking met de wijkraad liggen. Direct aanwonenden, van de Dijkskruin, zullen ook nog nader worden geinformeerd.

 

Laatste nieuws

Verslag en presentatie bewonersavond 2 december 2019

Op maandagavond 2 december was er een bewonersavond in Wijkaccommodatie de Nielt. We blikten die avond terug, maar keken ook vooruit wat betreft de wijkraad. 2 Gastsprekers: Gerian Snels (specialist infrastructuur) en André Coolen (AED instructeur) waren aanwezig en er was gelegenheid tot het stellen van vragen. Al met al een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar! 

Aanleg landschapspark De Heerlijckheid

Boomkwekerij Ebben heeft een begin gemaakt met het aanplanten van het landschapspark De Heerlijckheid. Hier komen veel verschillende soorten bomen, poelen en velden met bloemen. Het park is straks toegankelijk voor iedereen

Kernendemocratie en burgerparticipatie

Hét thema dat een steeds grotere rol gaat spelen nu de nieuwe gemeentelijke herindeling een feit is en een nieuwe gemeente genaamd Land van Cuijk gevormd gaat worden. 

Meer nieuws