Sluiproute Heeswijk vanaf heden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Dinsdag 1 oktober 2019Verkeersveiligheid

Op verzoek van omwonenden heeft de gemeente de straat Heeswijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De straat werd veelal gebruikt door sluipverkeer dat de rotonde op het kruispunt Beersebaan/Lavendel probeerde te vermijden.

Daarbij werd de maximaal toegestane snelheid van 30 km/uur op deze zeer smalle straat structureel overschreden wat tot een zeer verkeersonveilige situatie leidde. De betrokken projectleider van de gemeente informeerde wijkraad over de uitvoering van dit besluit: "Ik kan me voorstellen dat mensen het jammer vinden. Maar we willen niet wachten tot het echt een keer mis gaat."

De straat is van beide zijden nog gedeeltelijk in te rijden omdat aanwonenden een ontsluitingsroute naar de doorgaande weg nodig hebben. Halverwege de straat Heeswijk is nu echter een paal geplaatst waardoor de straat van beide zijden doodlopend is geworden. Mensen worden hier natuurlijk bij het inrijden van de straat voor gewaarschuwd middels het verkeersbord "doodlopende weg".

Laatste nieuws

Zwangerschapsverlof voorzitter

Vanaf heden tot en met maart is wijkraadvoorzitter Yvette van Rijckevorsel met zwangerschapsverlof. Haar taken/projecten worden, in principe, waargenomen door andere bestuursleden of tijdelijk ‘on hold’ gezet tot haar terugkeer. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan graag een mail via ons contactformulier      

Verslag en presentatie bewonersavond 2 december 2019

Op maandagavond 2 december was er een bewonersavond in Wijkaccommodatie de Nielt. We blikten die avond terug, maar keken ook vooruit wat betreft de wijkraad. 2 Gastsprekers: Gerian Snels (specialist infrastructuur) en André Coolen (AED instructeur) waren aanwezig en er was gelegenheid tot het stellen van vragen. Al met al een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar! 

Aanleg landschapspark De Heerlijckheid

Boomkwekerij Ebben heeft een begin gemaakt met het aanplanten van het landschapspark De Heerlijckheid. Hier komen veel verschillende soorten bomen, poelen en velden met bloemen. Het park is straks toegankelijk voor iedereen

Meer nieuws