Verhoging huidige geluidswallen en aanleg nieuwe

Maandag 30 september 2019Verkeersveiligheid

Al enige tijd is te zien dat er druk heen en weer gereden wordt met vrachtwagens met grond. Deze grond is bedoelt om de huidige geluidswal te verlengen en een nieuwe aan te leggen.

Eind 2018 heeft de WG-A73 (werkgroep A73) een overeenkomst met de gemeente getekend waarin de aanpak verkeersgeluidhinder A73 staat beschreven.

Begin september 2019 is er begonnen met de werkzaamheden. Zo zullen de huidige wallen verhoogt worden van 6 naar 10 meter. En bevatten de huidige wallen 50.000 kuub te veel aan grond en zal deze grond “geherprofileerd” worden. Die grond wordt gebruikt om de noordelijke wal langer te maken en een nieuwe wal van 400 meter aan te leggen voor het Van der Valk-hotel. In totaal is 160.000 kuub grond nodig voor het hele project. Begin 2020 zal begonnen worden met de aanleg van de nieuwe wallen. In totaal zal dit project 3 jaar duren.

 

Laatste nieuws

Zwangerschapsverlof voorzitter

Vanaf heden tot en met maart is wijkraadvoorzitter Yvette van Rijckevorsel met zwangerschapsverlof. Haar taken/projecten worden, in principe, waargenomen door andere bestuursleden of tijdelijk ‘on hold’ gezet tot haar terugkeer. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan graag een mail via ons contactformulier      

Verslag en presentatie bewonersavond 2 december 2019

Op maandagavond 2 december was er een bewonersavond in Wijkaccommodatie de Nielt. We blikten die avond terug, maar keken ook vooruit wat betreft de wijkraad. 2 Gastsprekers: Gerian Snels (specialist infrastructuur) en André Coolen (AED instructeur) waren aanwezig en er was gelegenheid tot het stellen van vragen. Al met al een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar! 

Aanleg landschapspark De Heerlijckheid

Boomkwekerij Ebben heeft een begin gemaakt met het aanplanten van het landschapspark De Heerlijckheid. Hier komen veel verschillende soorten bomen, poelen en velden met bloemen. Het park is straks toegankelijk voor iedereen

Meer nieuws