Laatste bruggetje de Nielt is geplaatst

Woensdag 31 juli 2019

Het bruggetje is bedoelt voor een verbinding tussen De Nielt en het recreatiegebied en zorgt ook voor een aansluiting op het fietsnetwerk richting het centrum van Cuijk en de snelfietsroute naar Nijmegen (in aanleg).

Het wooneiland De Nielt is geheel omgeven door water. De gracht en Heeswijkse Plas staan in directe verbinding met de even verderop stromende rivier de Maas. Het bruggetje is bedoeld voor zowel de voetganger als de fietser, maar omdat er nu nog geen fietspad aan de woningzijde ligt heeft de gemeente er een voetgangersbord neergezet. Dit omdat je wel te voet op de wal van De Nielt kunt komen. Later als de infrastructuur klaar is, haalt de gemeente het bord weer weg. Uiteindelijk is het zowel voor voetgangers als fietsers bedoeld. Maar de gemeente heeft de brug alvast gebouwd, omdat er later - als de woningen gebouwd zijn - de brug niet meer zouden kunnen bouwen. Daarvoor zou de ruimte te beperkt zijn.

Laatste nieuws

Verslag en presentatie bewonersavond 2 december 2019

Op maandagavond 2 december was er een bewonersavond in Wijkaccommodatie de Nielt. We blikten die avond terug, maar keken ook vooruit wat betreft de wijkraad. 2 Gastsprekers: Gerian Snels (specialist infrastructuur) en André Coolen (AED instructeur) waren aanwezig en er was gelegenheid tot het stellen van vragen. Al met al een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar! 

Aanleg landschapspark De Heerlijckheid

Boomkwekerij Ebben heeft een begin gemaakt met het aanplanten van het landschapspark De Heerlijckheid. Hier komen veel verschillende soorten bomen, poelen en velden met bloemen. Het park is straks toegankelijk voor iedereen

Kernendemocratie en burgerparticipatie

Hét thema dat een steeds grotere rol gaat spelen nu de nieuwe gemeentelijke herindeling een feit is en een nieuwe gemeente genaamd Land van Cuijk gevormd gaat worden. 

Meer nieuws