Kernendemocratie en burgerparticipatie

Vrijdag 1 november 2019Wijkraad

Hét thema dat een steeds grotere rol gaat spelen nu de nieuwe gemeentelijke herindeling een feit is en een nieuwe gemeente genaamd Land van Cuijk gevormd gaat worden. 

Een grote zorg voor veel inwoners is dat de de nieuwe grote gemeente leidt tot een grotere afstand tot de bewoners. De gemeente wil dit tegengaan en de wijkraad krijgt als intermediair tussen gemeente en bewoners een steeds grotere rol. De wijkraad zal een adviserende en controlerende taak richting de gemeente hebben en een informerende en adviserende taak naar de wijkbewoners. 

Wij zijn een relatief jonge wijkraad en zullen ons dus de komende tijd bezinnen op de rol die wij de komende jaren en de langere termijn kunnen vervullen. Wanneer u een bijdrage wil leveren op het gebied van o.a. verkeersveiligheid, groenvoorziening, speelvoorziening, openbare ruimte, sociale cohesie etc. neemt u dan contact met ons op via ons contactformulier

Laatste nieuws

Wandeling Heeswijkse Kampen

Gezellige ochtendwandeling met Cuijk Beweegt Op 15 juli starten wij van Cuijk Beweegt weer met het gezellige wandelen op gepaste afstand. Deze ochtendwandelingen zijn in de Heeswijkse Kampen van 09:30 – 10:30 uur.

Binnenhaven de Nielt: Schriftelijke inventarisatie de Nielt

Naar aanleiding van onze oproep in de laatste nieuwsbrief en ons Facebookbericht 7 juni j.l. hebben we veel reacties mogen ontvangen m.b.t. dit onderwerp. Deze reacties zijn door onze voorzitter Yvette van Rijckevorsel geinventariseerd en deze schriftelijke inventarisatie is hier te lezen

Vacature penningmeester wijkraad

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en betrokken penningmeester! 

Meer nieuws