Kernendemocratie en burgerparticipatie

Vrijdag 1 november 2019Wijkraad

Hét thema dat een steeds grotere rol gaat spelen nu de nieuwe gemeentelijke herindeling een feit is en een nieuwe gemeente genaamd Land van Cuijk gevormd gaat worden. 

Een grote zorg voor veel inwoners is dat de de nieuwe grote gemeente leidt tot een grotere afstand tot de bewoners. De gemeente wil dit tegengaan en de wijkraad krijgt als intermediair tussen gemeente en bewoners een steeds grotere rol. De wijkraad zal een adviserende en controlerende taak richting de gemeente hebben en een informerende en adviserende taak naar de wijkbewoners. 

Wij zijn een relatief jonge wijkraad en zullen ons dus de komende tijd bezinnen op de rol die wij de komende jaren en de langere termijn kunnen vervullen. Wanneer u een bijdrage wil leveren op het gebied van o.a. verkeersveiligheid, groenvoorziening, speelvoorziening, openbare ruimte, sociale cohesie etc. neemt u dan contact met ons op via ons contactformulier

Laatste nieuws

Zwangerschapsverlof voorzitter

Vanaf heden tot en met maart is wijkraadvoorzitter Yvette van Rijckevorsel met zwangerschapsverlof. Haar taken/projecten worden, in principe, waargenomen door andere bestuursleden of tijdelijk ‘on hold’ gezet tot haar terugkeer. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan graag een mail via ons contactformulier      

Verslag en presentatie bewonersavond 2 december 2019

Op maandagavond 2 december was er een bewonersavond in Wijkaccommodatie de Nielt. We blikten die avond terug, maar keken ook vooruit wat betreft de wijkraad. 2 Gastsprekers: Gerian Snels (specialist infrastructuur) en André Coolen (AED instructeur) waren aanwezig en er was gelegenheid tot het stellen van vragen. Al met al een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar! 

Aanleg landschapspark De Heerlijckheid

Boomkwekerij Ebben heeft een begin gemaakt met het aanplanten van het landschapspark De Heerlijckheid. Hier komen veel verschillende soorten bomen, poelen en velden met bloemen. Het park is straks toegankelijk voor iedereen

Meer nieuws