24, 25 en 26 augustus gecontroleerde geurmeting Duynie Ingredients

Zaterdag 21 augustus 2021Wijkraad

Naar aanleiding van de geuroverlast in onze wijk in juni en juli wordt komende week een geurmeting gehouden bij Duynie Ingredients. Het is mogelijk dat er tijdens de metingen enige geuroverlast ontstaat in de omgeving van het bedrijf. De productie wordt direct na de meting weer stopgezet en pas hervat op het moment dat de geuruitstoot tot een aanvaardbaar niveau is teruggebracht. 

Op dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 augustus wordt een geurmeting gehouden bij het bedrijf Duynie Ingredients, gevestigd op het industrieterrein de Haven, Katwijk. De aanleiding hiervoor is geuroverlast in de maanden juni en juli in de wijk de Heeswijkse Kampen. Het is mogelijk dat u, wanneer u zich begeeft in de omgeving van dit bedrijf, ten tijde van deze meting geuroverlast ondervindt. De productie wordt direct na de meting weer stopgezet en pas hervat op het moment dat de geuruitstoot tot een aanvaardbaar niveau is teruggebracht. Deze afspraak is gemaakt met Duynie; de Omgevingsdienst Noord-Brabant (ODBN) en gemeente Cuijk zien toe op de naleving hiervan.

In de maanden juni en juli is er met perioden sprake geweest van geuroverlast in de Heeswijkse Kampen. De geur die eind juni geroken werd, bleek afkomstig van het bedrijf Duynie Ingredients. Dit bedrijf is gevestigd op het industrieterrein de Haven in Katwijk en verwerkt bijproducten van wortelen en aardappelen tot ingrediënten voor huisdiervoeding. De oorzaak was een afwijkende lading aardappelsnippers. Op verzoek van ODBN – de organisatie die milieutaken uitvoert voor de gemeente Cuijk – heeft Duynie direct actie ondernomen om de overlast te beperken. Uiteindelijk is op 23 juli de verwerking van dit product volledig stopgezet. Duynie heeft de samenwerking met de desbetreffende leverancier van de aardappelsnippers in Cuijk tot nader order opgeschort. Hoewel de geur hinderlijk was, was deze niet schadelijk voor de gezondheid.

Geuroverlast beperken in toekomst
Het is in ieders belang dat geuroverlast in de toekomst zoveel mogelijk wordt voorkomen. Inwoners hebben recht op schone lucht, Duynie Ingredients heeft de wens om een goede buur te zijn en de ODBN en gemeente Cuijk zien ook toe op naleving van alle gemaakte afspraken. Op dit moment werkt Duynie Ingredients onder begeleiding van de ODBN aan een diepgaande analyse om geuroverlast in de toekomst te voorkomen. Onderdeel van dit onderzoek is een geurmeting door een onafhankelijke expert.

Geurmeting 24, 25 en 26 augustus
De geurmeting vindt plaats op dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 augustus. Het kan zijn dat u, wanneer u zich bevindt in de omgeving van het bedrijf, tijdens deze periode geuroverlast ervaart. Echter is het voor een betrouwbare meting noodzakelijk om te meten onder omstandigheden die representatief zijn voor reguliere productie. Wij hopen daarom op uw begrip. Na de meting wordt de verkregen informatie geanalyseerd door specialisten. Daarna worden passende maatregelen voorgesteld die de kans op overlast tot een minimum beperken. Deze maatregelen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ODBN en gemeente Cuijk.

Pas na goedkeuring en doorvoering van de maatregelen zal de productie worden hervat, en alleen wanneer er vertrouwen is dat de geuruitstoot tot een aanvaardbaar niveau is teruggebracht.  

Contact
Heeft u nog vragen over dit bericht, dan kunt u contact opnemen met de ODBN via info@odbn.nl of 088-7430 000. 

Laatste nieuws

Dit wordt 'Wonen in het Groen Zuid'

Er komen 150 woningen in het nieuwste deel van de Heeswijkse Kampen: ‘Wonen in het Groen Zuid’. De wijk verrijst in de oksel van de afrit van de A73. Ontwikkelaar Van Wanroij gaat er 78 tweekappers en 24 patiobungalows bouwen. Er komen 21 tiny houses en 27 kavels voor zelfbouw. En dit is de plattegrond...

Energie besparen: dit kun je zelf doen

Stijgende gasprijzen, de klimaatdoelstellingen, de geopolitieke ontwikkelingen rondom Oekraïne en Rusland. Hoe je het ook wendt of keert; er is maar één conclusie mogelijk: ons energieverbruik moet omlaag. Al was het maar omdat de kosten voor veel mensen steeds moeilijker zijn op te brengen. We geven een aantal tips waar zowel huurders als woningeigenaren wat aan hebben.

De ‘verkeersregels’ op het water – kent u ze?

Een van de charmes van het wonen in de Heeswijkse Kampen is wel de nabijheid van het water. Wandelend, zwemmend of varend; je kunt er op veel manieren van genieten. Helaas wordt op de plas regelmatig te hard gevaren. Niet iedereen lijkt zich bewust van de overlast die dit veroorzaakt voor mede-watersporters en omwonenden. En dan hebben we het nog niet over de risico’s… Bij de start van het watersportseizoen staan we daarom even stil bij de belangrijkste regels voor het ‘waterverkeer’ op de Heeswijkse Plas.

Meer nieuws