Wijkschouw 3 december a.s.

Zoals aangekondigd tijdens de bewonersavond zal op 3 december a.s. een wijkschouw plaatsvinden. Tijdens deze wijkschouw zal de wijkraad met medewerkers van de gemeente, de wijkagent en andere professionals plekken bezoeken die om aandacht vragen.  Daarbij kunt u denken aan (verkeers)veiligheid, verloedering, etc.

Mocht u een plek in de wijk kennen die wij niet mogen vergeten tijdens de wijkschouw? Laat het ons weten op wr.heeswijksekampen@gmail.com

Na de wijkschouw zullen wij een kort verslag van de bevindingen en afspraken opnemen op de website.

Verslag bewonersavond 25 september 2018

Op 25 september jl. vond de bewonersavond voor inwoners van de Heeswijkse Kampen plaats in Wijkaccommodatie De Nielt. We kijken terug op een geslaagde avond met veel interactie en gekregen input om mee aan de slag te gaan. In het verslag leest u alles terug wat er tijdens de bewonersavond is besproken. Verslag bewonersavond 25 september 2018

Collecte Nierstichting in Heeswijkse Kampen

Door Romana d’Ancona

Beste bewoners van de Heeswijkse Kampen,
Van 16 t/m 22 september is er door 14 collectanten een bedrag van  € 1045,- opgehaald in onze wijk  voor de Nierstichting.
Een heel mooi resultaat, door uw inzet als collectant en de bijdrage van de bewoners van onze wijk geven we de nierpatiënten een toekomst.
Ik wil de collectanten én de bewoners van de Heeswijkse Kampen namens de Nierstichting dan ook heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage en ik ben er zeer dankbaar voor dat we zo’n mooi team van vrijwilligers hebben.
Samen met de wijken Centrum /  Padbroek /  de Valuwe  is er een totaalbedrag van € 3335,- opgehaald in Cuijk.

Benoeming bestuursleden Stichting Wijkraad Heeswijkse Kampen

Tijdens de bewonersavond van de Heeswijkse Kampen op 25 september jl. is de voortzetting van het huidige bestuur aan de orde geweest. Volgens de statuten van de stichting bestaat het bestuur uit minimaal 5 en maximaal 15 personen. Helaas bestaat het bestuur op dit moment uit drie personen, te weten Marie-José van Densen, Yvette van Rijckevorsel (aspirant) en Sjoerd Verheijen. Zij hebben tijdens de bewonersavond aangegeven graag door te willen gaan. 

Lees meer

Verdere inrichting Wijkpark Cuijkse Tuinen

In de afgelopen weken zijn diverse speeltoestellen geplaatst in het recent aangelegde wijkpark Cuijkse Tuinen. Bij de opzet en inrichting van dit wijkpark is nauw samengewerkt tussen bewoners uit de wijk en de gemeente. Bewoners konden meepraten over de opzet van het park, de bomen en de speeltoestellen.

In het voorjaar van 2018 is het wijkpark feestelijk geopend tijdens de nationale boomplantdag en nu is het tijd om de speeltoestellen te plaatsen. Het plaatsen van de speeltoestellen is nog niet helemaal klaar maar de kinderen genieten al volop. Op zaterdag 15 september jl. hebben bewoners uit de Cuijkse Tuinen samen met IVN het insectenhuis gevuld dat mede is mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Van Wanrooij. Dit grote insectenhotel draagt bij aan de uitstraling van een mooi wijkpark met aandacht voor de natuur.

 

Whatsapp buurtpreventie

In september 2018 zullen in de wijk de Heeswijkse Kampen drie whatsapp buurtpreventieborden geplaatst worden. Deze borden worden o.a. geplaatst n.a.v. verzoeken door bewoners uit de wijk. Er zijn diverse bewonersgroepen die zich onderling verenigd hebben en via whatsapp snel kunnen communiceren als er iets opvallends is of gebeurd. Dit draagt bij aan de veiligheid in de wijk. De borden zullen geplaatst worden bij binnenkomst in de wijk op de hoofd invalswegen, de Lavendel, de Heggerank en de overgang Potbeker/de Galberg.

 

Bewonersavond 25 September

Op dinsdag 25 september a.s. organiseert de wijkraad een bewonersavond samen met Reddingsbrigade Erica in wijkaccommodatie De Nielt. Tijdens de bewonersavond is er gelegenheid om mee te praten over de toekomst van deze prachtige wijk. Tijdens deze avond wordt afgetrapt met een korte introductie van de wijkraad waarna Reddingsbrigade Erica een presentatie zal verzorgen over waterveiligheid. Na de pauze zal Ilse van Eldijk de belangrijkste bevindingen en conclusies delen uit haar stageonderzoek naar de behoefte aan een wijkraad en onderwerpen die spelen in de wijk. Als afsluiting zal de wijkraad reflecteren op afgelopen jaar en vooruitkijken naar het komende jaar. Inloop vanaf 19.15 uur en de presentaties starten om 19.30 uur. Om 21.30 uur sluiten we de avond af met een drankje. Klik hieronder op de link naar de uitnodiging.

uitnodiging bewonersavond 25 sept 2018

 

Onderzoek Heeswijkse Kampen

Voor een mooie wijk is informatie een van de sleutels tot inzicht.  We zijn dan ook in samenwerking met Ilse van Eldijk, student Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de HAN die stage loopt bij Sociom een onderzoek gestart om meer inzicht te krijgen in het draagvlak onder wijkbewoners naar een wijkraad in de Heeswijkse Kampen.

Wil je ons en Ilse van Eldijk helpen, neem dan even de tijd om de online enquête in te vullen. Alvast bedankt voor uw tijd.

Start hier de online enquête “Wijkraad in de Heeswijkse Kampen”

Wijkraad 12 juni 2017

Zijn er nog onderwerpen die U als wijkbewoner wil indienen dan kan dat via wr.heeswijkse.kampen@gmail.com ook kunt U natuurlijk tijdens de inloop een onderwerp bespreekbaar maken. Via deze link: AgendaOverlegWRHeeswijkseKampen12juni2017 vind U de agenda van de vergadering.

Mocht U aanwezig willen zijn tijdens de vergadering dan is dat natuurlijk geen probleem, echter vinden wij het prettig dat U dat even per mail (eventueel met onderwerp/thema) laat weten, zodat we hier eventueel rekening mee kunnen houden.

Vergadering Wijkraad

Zijn er nog onderwerpen die U als wijkbewoner wil indienen dan kan dat via wr.heeswijkse.kampen@gmail.com ook kunt U natuurlijk tijdens de inloop een onderwerp bespreekbaar maken. Hier vind U de link Agenda Overleg WR Heeswijkse Kampen 11 juli 2016 naar de agenda van de vergadering.

Mocht U aanwezig willen zijn tijdens de vergadering dan is dat natuurlijk geen probleem, echter vinden wij het prettig dat U dat even per mail (eventueel met onderwerp/thema) laat weten, zodat we hier eventueel rekening mee kunnen houden.

wanneer 11 juli 2016, maandag
waar Wijkaccommodatie de Nielt, ruimte: Ridderspoor
tijd 19:00 tot 19:30 uur Inloop

19:30 tot 21:00 uur Vergadering Wijkraad

1 2