Stichting Huurders Belangen Cuijk 2.0

Met behulp van Ed Kooger, coördinator van Mooiland, word Stichting Huurders  Belangen Cuijk nieuw leven ingeblazen. Met een heel nieuw bestuur, die nog niet is samengesteld. Wel met allemaal nieuwe leden. De ene heeft een meer persoonlijke motivatie dan de andere. Gemeenschappelijk is dat zij allemaal huurder van woningcoöperatie van Mooiland zijn.

Het doel is om de rechten van de huurder ook daadwerkelijk recht te doen. In 2015 is de nieuwe woningwet ingegaan, dit betekent ook een eigen verantwoordelijkheid voor de huurder. De problemen op individueel niveau zijn niet voor Stichting Huurders Belangen Cuijk. Maar op gemeentelijk, wijkniveau of bij woningcomplexen kunnen zaken bij Stichting Huurders Belangen Cuijk worden neergelegd.

Alle leden zijn vrijwilligers. En de 2.0 versie is nog in oprichting. Leden zijn zeker nog welkom om in het bestuur plaats te nemen of als lid. Op die manier word St BHC een stevige samenwerking van huurders. Leden krijgen scholing en er is nog genoeg werk te verzetten. Er komt nog een website,  facebookpagina, eigen emailadres, slogan, logo, etcetera. We wilden U alvast laten weten dat we er zijn! Wij laten zeker nog van ons horen!

Met vriendelijke groet, wellicht tot ziens,

leden Stichting Huurders Belangen Cuijk

Voor informatie esther_kersten@live.nl

Expositie Schildergroep de Nielt

Hallo, wij zijn schildergroep De Nielt. Iedere maandag komen we in wijkcentrum De Nielt bij elkaar om te schilderen, van 13.30 u. tot 15.30 u. We kiezen gezamenlijk onderwerpen die we interessant vinden.

We bespreken elkaars werk en zo bereiken we goede resultaten. Soms nodigen we een professionele schilder uit om ons de kneepjes van de schilderkunst te leren. Binnenkort zal ons werk te zien zijn in wijkcentrum De Nielt.

Als je interesse hebt loop gerust een keer binnen op maandag. Wil je ook komen schilderen op maandag? Neem dan contact op met Marij Thijssen telefoon 0485- 320549

De expositie in wijkcentrum De Nielt  is van 2 april tot en met 17 juni.

Het thema is  ”Voorjaar”

 

Tot ziens in de Nielt!

Herman van Rooy overleden

Op 27 februari bereikte ons het bericht dat onze zeer gewaardeerde vrijwilliger Herman van Rooy is overleden.

Wij hebben Herman leren kennen als een trouwe, loyale en altijd vriendelijke vrijwilliger. Op “Zijn” donderdagmiddag stond hij telkens weer klaar om onze gasten een leuke middag te bezorgen. Hij was altijd present en liet nooit verstek gaan. Pas de laatste maanden toen zijn ziekte z’n tol begon te eisen, moest hij noodgedwongen stoppen.

Wij blijven aan hem denken en leven mee met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

 

Inloop op de donderdagmiddag

Door omstandigheden hebben we helaas de donderdagmiddag een tijdje moeten sluiten. Gelukkig kunnen we mededelen dat u vanaf 31 januari 2019 weer welkom bent.

Even uit de dagelijkse sleur? Vanaf 13.30 uur opent de Nielt de deuren voor een gezellig potje biljarten, kaarten, sjoelen of gewoon voor een babbeltje.

Gastvrouw Lynn zorgt voor een kopje koffie of iets sterkers.

 

Verdere inrichting Wijkpark Cuijkse Tuinen

In de afgelopen weken zijn diverse speeltoestellen geplaatst in het recent aangelegde wijkpark Cuijkse Tuinen. Bij de opzet en inrichting van dit wijkpark is nauw samengewerkt tussen bewoners uit de wijk en de gemeente. Bewoners konden meepraten over de opzet van het park, de bomen en de speeltoestellen.

In het voorjaar van 2018 is het wijkpark feestelijk geopend tijdens de nationale boomplantdag en nu is het tijd om de speeltoestellen te plaatsen. Het plaatsen van de speeltoestellen is nog niet helemaal klaar maar de kinderen genieten al volop. Op zaterdag 15 september jl. hebben bewoners uit de Cuijkse Tuinen samen met IVN het insectenhuis gevuld dat mede is mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Van Wanrooij. Dit grote insectenhotel draagt bij aan de uitstraling van een mooi wijkpark met aandacht voor de natuur.

 

controle van de speeltoestellen Heeswijkse Kampen

Beste WijkBewoners,

 

De wijkraad is op zoek naar een of meerder personen die de controle van de speeltoestellen wil uitvoeren namens de wijkraad.

Het is de bedoeling dat U eens in de 2 maanden de speeltoestellen controleert(schatting 1 uurtje werk) in de Heeswijkse Kampen. Mochten er gebreken aangetroffen worden dan zullen deze doorgeven worden aan de betreffende afdeling binnen de gemeente Cuijk.

Daarnaast stellen we het op prijs als U 2 maal per jaar een verslag maakt over de toestand van deze toestellen. Dit graag schriftelijk, maar natuurlijk mag U dit ook mondeling komen toelichting bij een wijkraadsvergadering.

daarnaast zijn er mogelijkheden voor een passende vergoeding vanwege deze werkzaamheden.

Mocht U interesse hebben om bovenstaand controle uit te voeren horen we dit graag.
Als U dit samen met iemand anders wil gaan doen, dan is dit natuurlijk geen probleem.

Via deze link kunt U hierop reageren http://www.heeswijksekampen.nl/wijkraad/contact/

Daarnaast is de wijkraad nog op zoek naar mensen die hand en span diensten willen verrichten namens de wijkraad.
Ook is de wijkraad op zoek naar wijkraadsleden en bovenal een secretaris voor de Wijkraad
Ik hoor graag van U of U zich wil inzetten voor jezelf wil inzetten namens de inwoners van de heeswijkse kampen.

 
Erik van den Berg
Voorzitter HwK

Wijkraad 13 juni 2016

MEL_5231 Agenda Overleg WR Heeswijkse Kampen 13 juni 2016

Zijn er nog onderwerpen die U als wijkbewoner wil indienen dan kan dat via wr.heeswijkse.kampen@gmail.com ook kunt U natuurlijk tijdens de inloop een onderwerp bespreekbaar maken.

Mocht U aanwezig willen zijn tijdens de vergadering dan is dat natuurlijk geen probleem, echter vinden wij het prettig dat U dat even per mail (eventueel met onderwerp/thema) laat weten, zodat we hier eventueel rekening mee kunnen houden.

wanneer 13 juni 2016, maandag
waar Wijkaccommodatie de Nielt, ruimte: Ridderspoor
tijd 19:00 tot 19:30 uur Inloop

19:30 tot 21:00 uur Vergadering Wijkraad