Zoals aangekondigd tijdens de bewonersavond zal op 3 december a.s. een wijkschouw plaatsvinden. Tijdens deze wijkschouw zal de wijkraad met medewerkers van de gemeente, de wijkagent en andere professionals plekken bezoeken die om aandacht vragen.  Daarbij kunt u denken aan (verkeers)veiligheid, verloedering, etc.

Mocht u een plek in de wijk kennen die wij niet mogen vergeten tijdens de wijkschouw? Laat het ons weten op wr.heeswijksekampen@gmail.com

Na de wijkschouw zullen wij een kort verslag van de bevindingen en afspraken opnemen op de website.