Tijdens de bewonersavond van de Heeswijkse Kampen op 25 september jl. is de voortzetting van het huidige bestuur aan de orde geweest. Volgens de statuten van de stichting bestaat het bestuur uit minimaal 5 en maximaal 15 personen. Helaas bestaat het bestuur op dit moment uit drie personen, te weten Marie-José van Densen, Yvette van Rijckevorsel (aspirant) en Sjoerd Verheijen. Zij hebben tijdens de bewonersavond aangegeven graag door te willen gaan. 

Wanneer u bezwaar heeft tegen de (her)benoeming van bovengenoemde personen kunt u dit per e-mail aangeven voor 31 oktober 2018 via wr.heeswijksekampen@gmail.com. Op het moment dat er geen bezwaren binnenkomen dan zal het bestuur worden ingeschreven bij de Kamper van Koophandel en doorgaan met zich inzetten voor de bewoners van de Heeswijkse Kampen.