In de afgelopen weken zijn diverse speeltoestellen geplaatst in het recent aangelegde wijkpark Cuijkse Tuinen. Bij de opzet en inrichting van dit wijkpark is nauw samengewerkt tussen bewoners uit de wijk en de gemeente. Bewoners konden meepraten over de opzet van het park, de bomen en de speeltoestellen.

In het voorjaar van 2018 is het wijkpark feestelijk geopend tijdens de nationale boomplantdag en nu is het tijd om de speeltoestellen te plaatsen. Het plaatsen van de speeltoestellen is nog niet helemaal klaar maar de kinderen genieten al volop. Op zaterdag 15 september jl. hebben bewoners uit de Cuijkse Tuinen samen met IVN het insectenhuis gevuld dat mede is mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Van Wanrooij. Dit grote insectenhotel draagt bij aan de uitstraling van een mooi wijkpark met aandacht voor de natuur.