In september 2018 zullen in de wijk de Heeswijkse Kampen drie whatsapp buurtpreventieborden geplaatst worden. Deze borden worden o.a. geplaatst n.a.v. verzoeken door bewoners uit de wijk. Er zijn diverse bewonersgroepen die zich onderling verenigd hebben en via whatsapp snel kunnen communiceren als er iets opvallends is of gebeurd. Dit draagt bij aan de veiligheid in de wijk. De borden zullen geplaatst worden bij binnenkomst in de wijk op de hoofd invalswegen, de Lavendel, de Heggerank en de overgang Potbeker/de Galberg.