Beste WijkBewoners,

 

De wijkraad is op zoek naar een of meerder personen die de controle van de speeltoestellen wil uitvoeren namens de wijkraad.

Het is de bedoeling dat U eens in de 2 maanden de speeltoestellen controleert(schatting 1 uurtje werk) in de Heeswijkse Kampen. Mochten er gebreken aangetroffen worden dan zullen deze doorgeven worden aan de betreffende afdeling binnen de gemeente Cuijk.

Daarnaast stellen we het op prijs als U 2 maal per jaar een verslag maakt over de toestand van deze toestellen. Dit graag schriftelijk, maar natuurlijk mag U dit ook mondeling komen toelichting bij een wijkraadsvergadering.

daarnaast zijn er mogelijkheden voor een passende vergoeding vanwege deze werkzaamheden.

Mocht U interesse hebben om bovenstaand controle uit te voeren horen we dit graag.
Als U dit samen met iemand anders wil gaan doen, dan is dit natuurlijk geen probleem.

Via deze link kunt U hierop reageren http://www.heeswijksekampen.nl/wijkraad/contact/

Daarnaast is de wijkraad nog op zoek naar mensen die hand en span diensten willen verrichten namens de wijkraad.
Ook is de wijkraad op zoek naar wijkraadsleden en bovenal een secretaris voor de Wijkraad
Ik hoor graag van U of U zich wil inzetten voor jezelf wil inzetten namens de inwoners van de heeswijkse kampen.

 
Erik van den Berg
Voorzitter HwK